Předběžný odborný program

Vysvětlivky

VELKÝ SÁL 1. patro lékařská sekce barva modrá
ELIŠČIN SÁL přízemí sesterská sekce barva oranžová
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 2. patro učitelská sekce barva fialová

 

FS - firemní sympozium L - lékařská přednáška S - sesterská přednášky U - učitelská přednáška

 

Pátek 22. 11. 2019

11.00 - 18.00 Registrace

VELKÝ SÁL - Společná sekce
 
   

13.00 - 14.20

Prekongresová sympozia
předsedající: doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.; MUDr. Markéta Štanclová
13.00 - 13.15
Sympozium společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko
FS01
 
Nové poznatky o přínosu mastných kyselin EPA a DHA z rybích tuků pro děti a dospívající
Suchánek Pavel - Praha
13:15 - 13:30
Sympozium společnosti Takeda Pharmaceuticals CR s.r.o.
FS02
 
Gaucherova choroba – diagnoza snadno a rychle
Voženílková Martina - Hradec Králové
13:30 - 13:50
Sympozium společnosti Nutricia a.s.
FS03
 
Kde se nacházíme v prevenci a terapii alergických onemocnění kojenců a batolat
El-Lababidi Nabil - Praha
13:50 - 14:05
Sympozium společnosti Kyowa Kirin Pharma s.r.o.
FS04
 
Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu XLH
Kutílek Štěpán - Klatovy
14:05 - 14:20
Sympozium společnosti Hero Czech s.r.o.
FS05
 
Alergie na bílkovinu kravského mléka a nové přístupy k její léčbě
Kopelentová Eliška - Praha

14:30 - 15:00

Slavnostní zahájení

  Pěvecké vystoupení Smíšeného sboru Jitro, Hradec Králové
Přivítání

15:00 - 16:10

Nefrologie

předsedající: doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.; doc. MUDr. Jakub Zieg, Ph.D.
  Dětská nefrologie do kapsy (Mladá fronta a.s.)
křest knihy
L01
 
Jak vyšetřovat dítě s podezřením na onemocnění ledvin?
Skálová Sylva - Hradec Králové
L02
 
Geneticky podmíněný nefrotický syndrom u dětí
Zieg Jakub - Praha
L03
 
Akutní poškození ledvin
Hladík Michal - Ostrava
16:10 - 16:45 Přestávka

16:45 - 18:00

Akutní stavy v pediatrii

předsedající: Jiří Náhlovský, Lukáš Eimer
L04
 
Rentgenové vyšetření při akutních břišních obtížích v pediatrii (interaktivní přednáška)
Náhlovský Jiří - Hradec Králové
L05
 
Akutní apendicitida v dětském věku
Štichhauer Radek - Hradec Králové
L06
 
Akutní pankreatitida v dětském věku
Hradský Ondřej - Praha
L07
 
Závažná komplikace perkutánní endoskopické gastrostomie
Melek Jan - Hradec Králové

18:00 - 18:30

Kazuistiky 1

předsedající: MUDr. David Neumann, Ph.D.; MUDr. Lenka Minxová
L08
 
Operace kryptorchismu a pubertální gynekomastie
Neumann David - Hradec Králové
L09
 
Neurologické symptomy mohou diagnózou překvapit
Voženílková Martina - Hradec Králové
L10
 
Neurofibromatóza 1. typu může probíhat i takto…
Kopecká Marie - Hradec Králové
   

Sobota 23. 11. 2019

08:00 - 12:00 Registrace

VELKÝ SÁL - Lékařská sekce
 

08:30 - 09:30

Bolest

předsedající: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.; MUDr. Jana Zemánková, Ph.D.
L11
 
Novinky ve výzkumu, diagnostice a léčbě dětské bolesti
Mareš Jiří - Hradec Králové
L12
 
Provázení rodičů se závažnou diagnózou
Kohoutková Lenka - Hradec Králové

09:30 - 10:30

Krční lymfadenopatie u dětí - panelová diskuse

předsedající: prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
L13
 
Zduření na krku u dětí: úvod a dělení
Chrobok Viktor - Hradec Králové
  Štěrba Jaroslav - Brno
Kerekes Arpád - Brno
Rumlarová Šárka - Hradec Králové
Štichhauerová Kateřina - Pardubice
10:30 - 11:00 Přestávka

11:00 - 12:10

Dětská onkologie a kardiologie

předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.; MUDr. Antonín Lukeš
L14
 
Pokroky v diagnostice a léčbě nádorů CNS u dětí
Štěrba Jaroslav - Brno
L15
 
Náhlé příhody respirační u dětských pacientů s hematologickou malignitou
Kerekes Arpád - Brno
L16
 
Prenatální diagnostika vrozených srdečních vad
Pavlíček Jan - Ostrava
L17
 
Novinky v dětské hypertenzi
Molíková Nina - Hradec Králové
12:10 - 13:10 Oběd

13:10 - 14:30

Obstrukční spánková apnoe v dětském věku

předsedající: MUDr. Vilém Novák; MUDr. Jana Micherová
L18
 
Přehled poruch spánku v dětském věku
Novák Vilém - Ostrava
L19
 
Neinvazivní ventilační podpora při poruchách dýchání v dětském věku
Doušová Tereza - Praha
L20
 
Poruchy dýchání ve spánku v dětském věku
Novák Vilém - Ostrava

 
Videoprezentace
Novák Vilém, Doušová Tereza - Ostrava, Praha

14:30 - 15:15

Kazuistiky 2

předsedající: doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.; MUDr. Arpád Kerekes
L21
 
Začalo to laryngitidou…
Micherová Jana - Hradec Králové
L22
 
Závažné postižení ledvin v rámci granulomatózy s polyangiitidou – kazuistiky 2 pacientů
Mynářová Kateřina - Hradec Králové
L23
 
Plicní karcinoid jako příčina protrahované / recidivující bronchopneumonie
Bílá Tereza - Trutnov
L24
 
Jen bolesti zad?
Smejkalová Anna - Pardubice

15:15 - 15:20

Slavnostní zakončení HPD 2019

   

ELIŠČIN SÁL - Sesterská sekce
 
   

08:30 - 09:00

Zahájení sesterské sekce

  Bc. Jitka Nováková, Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D., Bc. Ivana Roďanová

09:00 - 10:30

Blok 1

předsedající: Irena Kloučková, Mgr. Lucie Penjaková
S01
 
Duchennova muskulární dystrofie (DMD) - přehled z pohledu NZP
Klouček Vít - Hradec Králové
S02
 
PNES - psychogenní neepileptické záchvaty
Žumárová Petra - Hradec Králové
S03
 
Vojenská zdravotnická služba AČR
Jarešová Lucie - Praha 
S04
 
Zdravotní klaun – jak brát legraci vážně
Vrběcký Petr - Praha 
10:30 - 11:00 Přestávka

11:00 - 12:20

Blok 2

předsedající: Alena Umlaufová; Eva Jarkovská
S05
 
Metabolický screening u novorozenců
Zemánková Jana - Hradec Králové
S06
 
Krácení z gastrointestinálního traktu u fyziologického novorozence
Cioleková Edita - Hradec Králové
S07
 
Ošetřovatelská péče o ileostomii u novorozence
Jelínková Jiřina - Hradec Králové
S08
 
Zkušenost s péčí o nedonošeného novorozence v perinatologickém centru z pozice rodiče
Šeflová Kristýna - Hradec Králové
S09

 
Význam vzájemné podpory maminek po předčasném porodu prostřednictvím dobrovolnického programu
na Dětské klinice FN Hradec Králové

Koutová Iveta - Hradec Králové
12:20 - 13:10 Přestávka na oběd

13:10 - 14:40

Blok 3

předsedající: Bc. Romana Koutská; Veronika Vavřínová
S10
 
Kvalita života s hypospádií
Pacáková Andrea - Hradec Králové

S11

Péče o dítě s gastrostomií
Koblížková Pavla - Hradec Králové
S12
 
Alergicko-toxická kožní reakce
Růžičková Veronika - Hradec Králové
S13
 
Anémie z nedostatku železa a vitamínu B12
Cejnarová Marcela - Hradec Králové
S14
 
Idiopatická trombocytopenická purpura pokaždé jinak
Železná Eliška - Hradec Králové

14:40

Poděkování a zakončení programu

  Bc. Jitka Nováková
   

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL - Učitelská sekce
 
   

09:30 - 09:40

Zahájení Učitelské sekce

   

09:40 - 11:10

Lékařský blok

U01
 
Dětské bolesti
Mareš Jiří - Hradec Králové
U02
 
Škola a epilepsie
Štefáčková Šárka - Hradec Králové

U03

Léčba dětských pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií
Ondrušová Erika - Hradec Králové
11:10 - 11:40 Přestávka

11:40 - 13:00

Školská problematika

  Aktualizace vyhlášek č. 14, …..
  Nové financování - PHmax
  Zavedení novelizovaných vyhlášek ke školskému zákonu do učitelské praxe
  Diskuse

13:00

Zakončení

13:00 - 14:00 Oběd


Změna programu vyhrazena.