Důležitá data

přihláška k pasivní účasti            platba do 20. října 2019 - zvýhodněná cena
  platba do 15. listopadu 2019 - navýšená cena
  platba od 16. listopadu a na místě - nejvyšší cena
abstrakta ve wordovém dokumentu zaslat do 15. října 2019 na produkce@bpp.cz