Informace pro přednášející

Přednášející je osvobozen od registračního poplatku, ale musí být řádně přihlášen - pouze přednášející - 0,- Kč.

Aktivní příspěvek se nepřihlašuje přes registrační systém, abstrakta se odesílají na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Abstrakta ve wordovém dokumentu prosím zasílejte na produkce@bpp.cz do 15. 10. 2019.


Forma prezentace
 • vyžádaná přednáška
 • sdělení, kazuistika (10 + 5 min. diskuze)
   
Pokyny pro zpracování abstrakt

Abstrakt bude publikován ve sborníku vydaném ke kongresu.
 

Struktura abstraktu
 • název
 • autor
 • pracoviště autora
 • spoluautoři
 • pracoviště spoluautorů
 • členění
  • důvod uvedení kazuistiky
  • stručná anamnéza
  • klinický stav
  • vybraná vyšetření (vč. jednotek, ve kterých jsou číselné výsledky uvedeny)
  • průběh léčení
  • závěr (podstatné informace pro klinickou praxi)
    
Abstrakt zpracujte
 • v běžném PC formátu Word
 • velikost písma 11
 • typ písma Times New Roman
 • řádkování jednoduché
 • ke zvýraznění textu použít tučné nebo kurzívu
 • nepodtrhávat text
 • maximální rozsah A5

Pokyny pro tvorbu prezentace pro orální prezentaci


Vaše prezentace odevzdávejte v den konference na Přejímce prezentací po splnění těchto podmínek:

 • prezentace ve formátu 16:9 (v programu MS PowerPoint v záložce návrh > vpravo nahoře nabídka velikost snímku > zvolte možnost “širokoúhlá (16:9)“)
 • soubory MS PowerPoint s příponou .pptx, eventuálně soubory MS PowerPoint s příponou .ppt
 • po dohodě je možno odevzdat soubor PDF (Portable Document Format) s příponou .pdf
 • prezentace obsahující videa ukládejte pouze s příponou .pptx a videa vkládejte přímo do prezentace (videa obsahuje přímo soubor prezentace, není třeba aby soubory s videi byly ve složce s prezentací). Pokud vaše starší verze MS PowerPoint neumožňuje příponu .pptx, dostavte se prosím na Přejímku prezentací s předstihem minimálně jednoho bloku před časem vaší prezentace
 • videa vložená do prezentace se musí spouštět automaticky nebo v posloupnosti (v programu MS PowerPoint po označení videa v záložce přehrávání > v možnosti začátek zvolte možnost Automaticky nebo V posloupnosti kliknutí)
 • pokud vaše prezentace obsahuje zvuk, hlaste toto prosím při odevzdání na Přejímce prezentací. Pokud nechcete zvuk ve videích ve vaší prezentaci, zakažte ho (v programu MS PowerPoint po označení videa v záložce přehrávání > v možnosti hlasitost zvolte možnost Ztlumit)
 • pro správné zobrazení textu doporučujeme použít standardní fonty, nebo vložit písmo přímo do prezentace (v programu MS PowerPoint v záložce soubor > Možnosti > Uložit > zatrhnout dole možnost „vkládat písma do souboru“ )
Připojení vlastního zařízení pro orální prezentaci
 • standardní HDMI přípojka se nachází na řečnickém pultu. Formát video signálu FullHD1080p50
 • odzkoušení a kontrola funkčnosti vašeho zařízení je nutná o přestávkách mezi programovými bloky z důvodu plynulosti programu konference
Technické vybavení při orální prezentaci
 • dataprojekce prezentace na plátno na pódiu formátu 16:9, rozlišení 1920x1080 px
 • náhledový monitor na řečnickém pultu v režimu zobrazení prezentujícího (zobrazení aktuálního snímku, následujícího snímku, poznámek, časomíry)
 • prezentér Logitech R500 s laserovým ukazovátkem pro změnu jednotlivých snímků (možno vyzkoušet na Přejímce prezentací)
 • bezdrátový mikrofon
 • časomíra na hlavním plátně (volitelně)
Přejímka prezentací
 • je v provozu po celou dobu konání akce
 • své prezentace odevzdávejte nejpozději 30 minut před začátkem bloku
 • jde o oddělené pracoviště, odevzdání a kontrola Vašich prezentací je tedy možná i v průběhu programu
 • Vaše prezentace je po kontrole uložena a následně nakopírována přímo do místa odbavení
 • zaškolená obsluha vám ráda pomůže s mnohými úskalími tvorby prezentace, je však třeba přijít na Přejímku prezentací s dostatečným předstihem
Prezentace mohou být předány na Přejímce prezentací na těchto nosičích
 • zařízení (úložiště) připojitelná přes rozhraní USB
 • paměťová karta SD