Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
 

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozvala na jubilejní pediatrickou konferenci, XX. Hradecké pediatrické dny, která se bude letos konat ve dnech 22. – 23. listopadu 2019.

Jsme si plně vědomi skutečnosti, že dnešní uspěchaná doba, přinášející celou řadu povinností a starostí, limituje náš volný čas. Nicméně věříme, že Vás odborný program osloví stejně jako v letech minulých. K hlavním tématům letošní konference bude patřit dětská pneumologie, dětská onkologie, akutní stavy v pediatrii, jeden z programových bloků bychom chtěli věnovat bolesti ... připravujeme i panelovou diskuzi na téma lymfadenopatie u dětí a chybět nebudou také kazuistiky z klinické praxe.

Kromě lékařských přednášek bude do programu zařazen již tradičně i blok pro sestry a svou cestu si na konferenci najdou i učitelé škol při nemocnicích, kteří své setkání budou mít v sobotu 23. listopadu.

Neméně důležitou součástí každého ročníku HPD je příležitost k vzájemným setkáním a možnost alespoň na chvíli se zastavit a přátelsky si popovídat o odborných i méně odborných záležitostech.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, pevně věříme, že XX. ročník Hradeckých pediatrických dnů splní všechna Vaše očekávání a těšíme se na setkání s Vámi.

 

Jménem pořadatelů – lékařů a sester Dětské kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové

Sylva Skálová