Způsob platby

Každý řádně přihlášený zájemce obdrží Výzvu k platbě (potvrzení o přijetí přihlášky) se všemi potřebnými náležitostmi nejpozději do 3 pracovních dnů. 
Pokud by se tak nestalo, prosím, kontaktujte organizační agenturu B/P/P co nejdříve.
Platbu proveďte dle uvedených pokynů ve Výzvě k platbě. 
Daňový doklad obdržíte na mail uvedený v přihlášce.

Platbu proveďte dle uvedených pokynů ve Výzvě k platbě.

Banka Fio banka a. s., V Celnici 1028, Praha 1
Variabilní symbol             bude uveden ve Výzvě k platbě
Konst. symbol 0308
Název účtu Procházka Bořek, K Dálnici 593, 760 01 Zlín 1

 

Platba z ČR
 
Číslo účtu pro ČR               2600297054/2010       
   
Platba ze SR
 
Číslo účtu pro SR 2600297054/8330

Platbu ze SR zadejte jako vnitrostátní převod (odpadají poplatky za zahraniční platbu).

Kongresové poplatky budou zaslány na účet vedený v CZK, Fio banka provede automaticky konverzi prostředků aktuálním kurzem ČSOB.