Pro přednášející

Každý přednášející musí být řádně přihlášen.


Forma prezentace

 • vyžádaná přednáška
 • sdělení, kazuistika - 7 min. 
 • poster A1 (max. 600 x 900 mm) 

Pokyny pro zpracování abstrakt

 • abstrakt bude publikován ve sborníku vydaném ke kongresu 
 • abstrakt zpracujte v běžném PC formátu Word, velikost písma 11, typ písma Times New Roman, řádkování jednoduché, max. A5
 • abstrakt zašlete nejpozději do 10. 4. 2014 na e-mail produkce@bpp.cz

III. Soutěžní videofestival

Odevzdání videoprezentací do 10. dubna 2014 

Instrukce k odeslání videa 

videoprezentace maximální délky 8 minut odeslat uložené na DVD na adresu: Bořek Procházka, K Dálnici 593, 760 01 Zlín 1


Technika

 • dataprojekce
 • videoprojekce DVD


Formáty prezentací

 • MS PowerPoint xp/2003, 2007, 2010 (.ppt, .pptx)
 • Adobe Reader (.pdf)
 • samospustitelné programy pro MS Windows (.exe)


Formáty videa

 • MPEG1, MPEG2, MPEG4 (DivX) - včetně použitého kodeku
 • DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW


Připojení vlastního počítače

Pro připojení vlastního počítače bude připravena standardni XGA přípojka (bez zvukové přípojky).
Pro správné odbavení je nutné, aby byly nastaveny maximálně následující hodnoty pro projektor (externí monitor):

 • rozlišení 1024 x 768 px
 • barevná hloubka 32bit (High Color)
 • snímkový kmitočet 60Hz

Kontrola nastavení bude možná na pracovišti přejímky prezentací.

Přebírání prezentací

Přednášky budou přebírány na vyhrazeném pracovišti - přejímce prezentací, nejpozději 1 hodinu před začátkem bloku, v němž budou prezentovány. Zde je možno si prezentace také odzkoušet.
K dispozici bude prezentér Logitech pro vlastní odbavování jednotlivých obrazovek. Seznámit se s ním a vyzkoušet ho můžete při přejímce prezentací.

Prezentace mohou být na těchto nosičích 

CD-R, CD-RW, DVD (všechny typy včetně DL), CompactFlash, Secure Digital, MultiMediaCard, MemoryStic a FlashDisk USB, externí USB disk.