Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozvala na již tradiční pediatrickou konferenci, XVIII. Hradecké pediatrické dny, která se bude letos konat ve dnech 24. – 25. listopadu 2017.

Jsme si plně vědomi skutečnosti, že dnešní uspěchaná doba, přinášející celou řadu povinností a starostí, limituje náš volný čas. Nicméně věříme, že Vás odborný program osloví stejně jako v letech minulých. V letošním roce si navíc Dětská klinika FN HK připomíná 60. výročí  otevření budovy kliniky. Základní témata konference zahrnují pediatrii v celé její šíři a jsou zaměřena zejména na dosažené pokroky a nové poznatky v tomto oboru.

Kromě lékařských přednášek bude do programu zařazen již tradičně i blok pro sestry a svou cestu si na konferenci najdou i učitelé škol při nemocnicích, kteří své setkání budou mít v sobotu 25. listopadu.

Neméně důležitou součástí každého ročníku HPD je příležitost k vzájemným setkáním a možnost alespoň na chvíli se zastavit a přátelsky si popovídat o odborných i méně odborných záležitostech.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, pevně věříme, že XVIII. ročník Hradeckých pediatrických dnů splní všechna Vaše očekávání a těšíme se na setkání s Vámi.

 

Jménem pořadatelů – lékařů a sester Dětské kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové

Sylva Skálová