Informace pro přednášející

Přednášející je osvobozen od registračního poplatku, ale musí být řádně přihlášen - vybere odpovídající registrační poplatek (pouze přednášející - 0,- Kč).

Aktivní příspěvek se nepřihlašuje přes registrační systém, pouze se odesílají abstrakta na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Abstrakta ve wordovém dokumentu prosím zasílejte na produkce@bpp.cz do 20. 10. 2017.


Forma prezentace
 • vyžádaná přednáška
 • sdělení, kazuistika (10 + 5 min. diskuze)
   
Pokyny pro zpracování abstrakt

Abstrakt bude publikován ve sborníku vydaném ke kongresu.
 

Struktura abstraktu
 • název
 • autor
 • spoluautoři
 • pracoviště
 • členění
  • důvod uvedení kazuistiky
  • stručná anamnéza
  • klinický stav
  • vybraná vyšetření (vč. jednotek, ve kterých jsou číselné výsledky uvedeny)
  • průběh léčení
  • závěr (podstatné informace pro klinickou praxi)
    
Abstrakt zpracujte
 • v běžném PC formátu Word
 • velikost písma 11
 • typ písma Times New Roman
 • řádkování jednoduché
 • ke zvýraznění textu použít tučné nebo kurzívu
 • nepodtrhávat text
 • maximální rozsah A5

Technika
 • dataprojekce (16:9, 1920x1080 px, příp. 1280x720 px)
 • náhledový monitor
 • prezentér Logitech
 • HDMI/VGA přípojka pro vlastní zařízení
 • bezdrátový mikrofon
 • časomíra (volitelně)
Formáty prezentací
 • MS PowerPoint 2016 - 2007 (.pptx, .ppsx), 2003 a starší (.ppt, .pps)
 • Adobe Reader (.pdf)
 • pro správné rozložení textu doporučujeme použít standartní formáty textu (fonty)
Formáty videa
 • WMV, AVI, MPEG (DivX)
 • DVD (PAL)
Připojení vlastního zařízení
 • standardní HDMI/VGA přípojka
 • odzkoušení a kontrola je možná o přestávkách mezi programovými bloky
Přejímka prezentací
 • je v provozu po celou dobu konání akce
 • samostatné PC pro odevzdání a kontrolu Vašich prezentací i v průběhu programu
 • následné nakopírování přímo do místa odbavení
 • své prezentace odevzdávejte nejpozději 30 minut před začátkem bloku
 • posun jednotlivých snímků probíhá pomocí prezentéru Logitech
Prezentace mohou být na těchto nosičích
 • zařízení (úložiště) připojitelná přes rozhraní USB
 • paměťová karta SD
 • DVD a CD