Předběžný program

Aktualizace předběžného programu byla provedena 17. 10. 2017

Pátek 24. 11.společný program lékařů a sester – Velký sál


11:00 – 18:00

Registrace

13:00 – 14:00

Interaktivní semináře
60´
 
Praktický postup u dětí s eosinofilní esofagitidou
Štanclová M., Melek J., Dědek P. (DK FN Hradec Králové)
60´
 
Chyby, omyly a mýty při diagnostice metabolických onemocnění skeletu v dětském věku
Kutílek Š. (DO Klatovské nemocnice, DO Pardubické krajské nemocnice)

14:00 – 14:30

Přestávka

14:30 – 15:00
 
Slavnostní zahájení
  Pěvecké vystoupení smíšeného sboru Jitro, Hradec Králové
Přivítání

15:00 – 16:30

Klíčové obory dětského lékařství v proudu času
Předsedající Skálová, Kokštein
25´
 
Vývoj neonatální intenzivní péče na přelomu tisíciletí
Kokštein Z., Malý J., Navrátilová M., Tichá E., Zemánková J. (DK FN Hradec Králové)
25´
 
JIRP pro kojence a větší děti – od plenek po dospělost
Rozsíval P., Lukeš A., Vaníček H., Hanousek L. (DK FN Hradec Králové)
20´
 
Cystická fibróza - včera, dnes a zítra
Vaníček H. (DK FN Hradec Králové)
20´
 
Změny v péči o děti v nemocnici
Mareš J. (USL LF UK Hradec Králové)

16:30 – 17:00

Přestávka

17:00 – 18:15

Výzkum, praxe a realita
Předsedající Chrobok, Neumann
20+5´
 
Výsledky prospektivní studie screeningu sluchu pětiletých dětí a jak dál?
Chrobok V., Školoudík L., Janouch M., Vodička J., Černý M., Mejzlík J. (ORL FN Hradec Králové)
20+5´
 
Nabízí dětská chirurgie pediatrům něco nového?
Štichhauer R. (DCHaT FN Hradec Králové)
20+5
 
Fenomenologie sebevražd dětí a dospívajících
Kovařík D., Hejna P. (ÚSL FN Hradec Králové)

18:15 – 18:25

Firemní sdělení společnosti LEO Pharma s.r.o.
  Topické imunomodulátory v léčbě atopické dermatitidy
Bartoňová J. (Kožní klinika FN Hradec Králové)

18:25 – 19:00

Setkání primářů regionálních DO
45´
 
Výhled dětského lékařství na DK FN HK a VČ regionu do roku 2018
Skálová S. (DK FN Hradec Králové)


Sobota 25. 11.sekce lékařů – Velký sál


08:30 – 09:15

Nefrologie a urologie
Předsedající Skálová, Šenkeřík
15´
 
Chronické onemocnění ledvin v dětském věku
Skálová S., Zieg J. (DK FN Hradec Králové)
15´
 
Novorozenecký UZ screening ledvin - benefit, nebo stigma?
Šenkeřík M., Schovánková T. (DO Pardubice)
15´
 
Je u akutního šourku ultrasonografie spolehlivou diagnostickou metodou?
Novák I., Hurtová M. (Urologická klinika FN Hradec Králové)

09:15 – 09:55

Revmatologie a osteologie
Předsedající Šumník, Kutílek
15+5´
 
Nová evropská doporučení pro diagnostiku a léčbu Kawasakiho nemoci a Henoch-Schönleinovy purpury
Minxová L., Doležalová P. (DK FN Hradec Králové)

20´

Možnosti moderní terapie osteoporózy u dětí
Šumník Z. (PedK FNM Praha)

09:55 – 10:15

Firemní minisympozium společnosti Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
  Recidivující respirační infekce – můžeme snížit množství antibiotik?
Kopřiva F.

10:15 – 10:40

Přestávka

10:40 – 11:45

Hematoonkologie
Předsedající Mališ, Ondrušová
15´
 
Infantilní hemangiomy – současné léčebné postupy
Mališ J., Stará V., Fencl F., Prosová B. (FNM Praha)
15´
 
Zkušenosti s léčbou infantilních hemangiomů na dětské klinice FNHK
Ondrušová E., Hak J., Lejhancová K. (DK FN Hradec Králové)
15´
 
Léčba hemangiomů z pohledu dětského chirurga
Dočekalová Š. (DChaT FN Hradec Králové)
15´
 
Konzervativní léčba inoperabilních lymfangiomů sirolimem (Rapamune)
Mališ J., Prosová B., Katra R., Rygl M., Dungl P. (FNM Praha)

11:45 - 13:00

Kazuistiky s tématikou intenzivní péče
Předsedající Lukeš, Malý
15´
 
Diseminovaná stafylokoková infekce u lehce nezralého novorozence
Mynářová K., Skálová S., Rozsíval P., Zadrobílek K., Popper P., Štefáčková Š., Rejtar P., Adamec O. (DK FN Hradec Králové)
15´
 
MDMA asociovaná hyponatremie
Kusá K., Rozsíval P., Řeháčková Z. (DK FN Hradec Králové)
15´
 
Domácí porod
Malý J. (DK FN Hradec Králové)
15´
 
Ambulantní porod
Krylová K., Burešová K. (DK FN Hradec Králové)
15´
 
IUGR na hranici viability aneb "like pro čtyřstovku"
Navrátilová M. (DK FN Hradec Králové)

13:00 – 13:07

Firemní sdělení společnosti Lázně Bělohrad a.s.
  Možnosti balneoterapie u dětí v Lázních Bělohrad a.s.
Vašíčková L. (Lázně Bělohrad a.s.)

13:07 – 14:00

Přestávka na oběd

14:00 – 15:00

Oční komplikace u nedonošených dětí
Předsedající Zemánková, Buriánková
15´
 
Oční vady u nedonošených dětí
Liláková D., Krylová K. (Oční klinika FN Hradec Králové)
15´
 
Postižení zraku u nedonošených dětí
Zemánková J., Dobiášová P., Krylová K. (DK FN Hradec Králové)
15´
 
Role a způsob podpory psychomotorického vývoje dítěte v rámci služby rané péče
Hálková P. (Středisko rané péče SPRP Olomouc)
15´
 
Možnosti funkčního vyšetření zraku a následné podpory zrakového vnímání u nedonošených dětí
Navrátilová P. (Středisko rané péče SPRP Olomouc)

15:00 – 15:15

Firemní minisympozium společnosti Hero Czech, s.r.o.
  Mléčný tuk a MFGM ve výživě kojenců
Krylová K. (DK FN Hradec Králové)

15:15 – 15:50

Dětská diabetologie a dětská anesteziologie
Předsedající Skálová
15´
 
Změny v péči o děti s diabetem ve VČ regionu a kde stojíme
Neumann D. (DK FN Hradec Králové)
20´
 
Směřování a postupy moderní dětské anesteziologické péče
Řeháčková Z. (KARIM FN Hradec Králové)

15:50 – 16:00

Slavnostní zakončení

Sobota 25. 11. – sesterská sekce – Eliščin sál

Změnou zákona 96/2004 Sb. vstupuje v platnost od 1.9.2017 zrušení dokladování celoživotního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

08:30 – 10:15

Blok I.
Předsedající Nováková J., Vaňková D., Roďanová I., Pečenková J.
20´
 
Ohlédnutí za 60 lety od otevření dětské kliniky
Pečenková J. (LF UK Hradec Králové)
15´
 
Práce sestry na dětské klinice dříve a dnes
Nováková J. (DK FN Hradec Králové)
  Diskuze
15´
 
Význam psychohygieny v prevenci syndromu vyhoření a v oblasti osobního rozvoje
Čejková J. (Psychiatrická klinika FN Hradec Králové)
20´
 
Máme doma autistu
Krpenská Š. (MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, s.r.o., Hradec Králové)
15´
 
Náhled na dětskou neurologii z pohledu dětské sestry
Žumárová P. (Neurologická klinika FN Hradec Králové)
  Diskuze

10:15 – 10:45

Přestávka

10:45 – 12:15

Blok II.
Předsedající Kantorová B., Jarkovská E., Caletková L., Umlaufová A.
15´
 
Projekt život v kufříku u nás ve FN HK
Hýsková K., Vavrová A. (DK FN Hradec Králové)
15´
 
Třesení s miminkem může být i smrtelné. Věděli jste to?
Stejskalová V. (DK FN Hradec Králové)
15´
 
Kazuistika pacienta s dg. Hypospadie
Bludská K. (DK FN Hradec Králové)
15´
 
Arytmie u nedonošeného novorozence
Uhlířová L. (DK FN Hradec Králové)
15´
 
Pozdní morbidita novorozenců s velmi nízkou porodní hmotností
Zemánková J. (DK FN Hradec Králové)
  Diskuze

12:15 – 13:00

Přestávka - oběd

13:00 – 15:00

Blok III.
Předsedající Čáslavská I., Vavřínová V., Studentová J., Krátká Š.
15´
 
Kazuistika dítěte poleptaného kyselinou mravenčí
Felcmanová M., Veselá P. (JIRP VD FN Hradec Králové)
15´
 
Zpátky do života
Hojdekrová K. (JIRP VD FN Hradec Králové)
15´
 
Kuriózní příčiny úrazů u dětí
Pacáková A. (Oddělení dětské chirurgie a traumatologie FN Hradec Králové)
  Diskuze
15´
 
Žíznivé dítě
Leszczuková P. (DK FN Hradec Králové)
15´
 
Péče o dětského pacienta se selháním drenáže
Zejdová J., Rückerová D. (Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové)
15´
 
Problematika výživy u dětí s cystickou fibrózou
Koutská R., Novotná R. (DK FN Hradec Králové)
15´
 
Život s dystrofinopatií Duchennova typu
Bibrlová H., Kadeřávková B. (VOŠZ a SZŠ Hradec Králové)
  Diskuze

15:00 – 15:10

Zakončení

 


Sobota 25. 11. 2017 - Sekce učitelů škol při zdravotnických zařízeních - Přednáškový sál


09:00 - 09:25

Registrace

09:30

Zahájení

09:30 - 10:30
 

Bolesti břicha u dětí a adolescentů
MUDr. Miroslava Králová, Ph.D.
  

 
Kulatý stůl:
MUDr. Jitka Lehká - Vyšetření břicha
MUDr. Lucie Holická - Gynekologociké bolesti břicha dívek
MUDr. Peter Kuliaček, FEBPS - Urologické bolesti břicha u dětí

10:30 - 10:45
 

Nedonošené děti
MUDr. Jana Zemánková, Ph.D.

10:45 - 11:00
 

Obtíže při krmení rizikových dětí a dětí s DMO
MUDr. Kateřina Krylová

11:00 - 11:30    

Přestávka

11:30 - 12:30
 

Zprávy ze Somatopedické společnosti
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

 
Školská problematika:
Zavedení novelizace vyhlášek do učitelské praxe
Diskuze, zakončení

12:30 - 13:30

Oběd

 

Změna programu vyhrazena.