Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


jménem České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie si Vás dovoluji pozvat na již 9. ročník Rohovkového dne,
který pořádá ČSRKCH ve spolupráci s Oční klinikou FNKV Praha a Lionským mezinárodním vzdělávacím centrem
(LECOP). Účast na tomto setkání přislíbila řada odborníků, zabývajících se touto problematikou.


Témata pro letošní akci jsou:
  1. Corneal cross linking (CXL)
  2. Rohovka a glaukom
  3. Rohovka a sítnice – kazuistiky
  4. Varia

 

Věřím, že tato akce bude pro řadu z Vás zajímavou a vítanou možností k získání nejnovějších informací a praktických dovedností v problematice onemocnění rohovky, a také samozřejmě příležitostí k setkání s kolegy a předními odborníky v oboru.

Těším se na setkání s Vámi v Praze.


prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., FCMA
předseda ČSRKCH