Důležitá data

Důležitá data
  přihláška k aktivní účasti        do 10. listopadu 2016
  přihláška k pasivní účasti   platba do 15. listopadu 2016 - zvýhodněná cena   
    platba do 5. prosince 2016 - navýšená cena
    platba od 6. prosince 2016 - nejvyšší cena