Odborný program

09.00               

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

09.15 - 10.30

VARIA, GLAUKOM

předsedající:  Skalická P., Lišková P. , Krátký V.
8 min.
Transplantace rohovky v ČR v roce 2015
Hamouz J.
8 min.
Spojivkové SCC-in-situ s překvapivě vážným výsledkem
Krátký V.
8 min.
Sekundární glaukom u akantamébové infekce
Korbasová M., Skalická P., Huňa L., Járová N.
8 min.
Sekundární glaukom u zadní polymorfní dystrofie rohovky
Lišková P.
8 min.
Řešení dekompenzovaného sekundárního glaukomu před zadní lamelární keratoplastikou (DMEK)
Fichtl M., Kondrová L., Skalická P., Lišková P., Růžičková E.
8 min.
Glaukom a megalocornea
Kondrová L., Fichtl M., Růžičková E., Lišková P., Ďuďáková L
8 min.
Cornea plana
Skalická P., Ďuďáková L., Lišková P.
8 min.
ICE syndrom a glaukom
Liehneová I.
8 min.
Účinek Trehalózy na rohovku po laserovém refrakčním zákroku
Horáčková M., Uhlářová P., Stodůlka P.

10.30 - 10.45

Přestávka

10.45 - 12.00

PKP A GLAUKOM

předsedající: Rozsíval P., Hlinomazová Z., Liehneová I.
20 min.
Úvodní přednáška
Rozsíval P.
20 min.
Monitoring  NOT po operacích rohovky
Liehneová I.

moderuje:
účastníci:
Panelová diskuse
Vokrojová M.
Rozsíval P., Hlinomazová Z., Liehneová I., Skalická P., Studený P.

12.00 - 12.45

Přestávka - oběd

12.45 - 14.00

CXL

 předsedající: Raiskup F., Studený P., Madunický J.
20 min.
Úvodní přednáška: CXL – nestandardní protokoly
Raiskup F.
7 min.
Porovnání výsledků klasické a akcelerované metody cross-linking rohovky u pediatrických pacientů s progresivním keratokonem
Huňa L., Korbasová M., Járová N., Skalická P.
7 min.
Střednědobé výsledky metody CXL na oční klinice FNKV 
Klimešová Y.M., Netuková M., Křížová D., Studený P.
7 min.
Naše skúsenosti liečby keratokonusu metodou CXL
Vaníková L., Nikel J., Kornfeld K.
7 min.
Akcelerovaný CXL v léčbě keratokonu
Horáčková M., Stodůlka P.
7 min.
Vliv CXL na odchlípení DM technikou big- bubble
Netuková M., Křížová D., Šach J., Studený P.
7 min.
Příprava kalkulačního listu pro CXL 
Studený P.

moderuje:
účastníci:
Panelová diskuse
Křížová D.
Raiskup F., Madunický J., Studený P., Veselý P., Stodůlka P., Hlinomazová Z.

14.00 - 14.15

Přestávka

14.15 - 15.30

ROHOVKA A ONEMOCNĚNÍ SÍTNICE

 předsedající: Stodůlka P., Vokrojová M., Netuková M.
20 min.
Úvodní přednáška – Rohovka a sítnice
Stodůlka P.
8 min.
CME po DMEK
Hložánková K.
8 min.
Když oko sítnicí nekončí
Hlinomazová Z., Vokrojová M.
8 min.
Ztracená lamela
Vokrojová M., Hlinomazová Z.
8 min.
Zadní lamelární keratoplastika (DMEK) po pars plana vitrektomii – kazuistika
Skalická P., Huňa L., Korbasová M., Járová N.
8 min.
Sítnicové překvapení na rohovkové ambulanci
Járová N., Ďuďáková L., Lišková P.
15 min. Diskuze

15.30

ZAKONČENÍ

 

Změna programu vyhrazena.