Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
 

je mi velkou ctí Vás srdečně pozvat na 21. střešovické live a video surgery. Vzhledem k epidemiologické situaci se letošní ročník uskuteční v netradičním termínu 10. - 11. června 2022, navíc po roční pauze.

Jde o akci, která patří k nejvýznamnějším odborným akcím v našem oboru. Jako již tradičně budou prezentovány poslední novinky v oblasti kataraktové, vitreoretinální, rohovkové a refrakční chirurgie. Organizace odborné části kongresu se bude držet zavedeného programového konceptu. Jeho stěžejní částí budou přímé přenosy z operačních sálů, které budou prováděny předními českými odborníky v oblasti oční chirurgie. Následující den je určen k prezentaci zajímavých operačních případů z posledního období. Po odborné části bude následovat neformální setkání s občerstvením, kde bude prostor pro diskuzi všech případů.
 

Těším se na setkání s Vámi a věřím, že po nucené přestávce navážeme stejně úspěšně jako v období před pandemií.


Martin Šín 

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha