Předběžný harmonogram

Pátek 10. 6. 2022

08:00 – 15:00 Registrace

09:00 - 09:10

Zahájení

  doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO - přednosta Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN

09:10 - 09:30

Křest knihy Vitreoretinální chirurgie

  prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc.
doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO

09:30 – 15:00

Přímé přenosy operací

   

15:00

Zhodnocení a společenská část  

  doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO

 

 

Sobota 11. 6. 2022

08:30 – 12:00 Registrace

09:00 - 10:15

Odborný program - Blok 1

10:15 - 10:30 Přestávka

10:30 - 11:45

Odborný program - Blok 2

11:45 - 12:00 Přestávka

12:00 - 12:45

Odborný program - Blok 3 - Jak jsme včera operovali

12:45 - 13:00 Přestávka

13:00 - 14:00

Odborný program - Blok 4 - Přenos z kanadského Halifaxu

14:00

Závěr a pozvání na raut

  doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO

 

Pořadatelé si vyhrazují právo provést drobné změny finálního programu.