Předběžný odborný program

aktualizace 31.5.2022

Pátek 10. 6. 2022  - Live surgery

08.00 - 15.00 Registrace

09.00 - 09.10

Slavnostní zahájení 

 

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. - ředitel ÚVN - VFN Praha
doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO - přednosta Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN

09.10 - 09.30

Křest knihy Vitreoretinální chirurgie

  prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc.
doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO
 

09.30 - 15.00

Přenos z operačních sálů

moderuje: Němcová I., Tesař J.
  Nepřetržitý přenos z 5 operačních sálů ve kterých probíhají operace předního a zadního segmentu oka
  Podrobný rozpis operačních výkonů obdrží každý účastník při registraci
  Operační tým:
doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc.
doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA

MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO
MUDr. Pavel Němec, Ph.D.
MUDr. Iveta Němcová, Ph.D.


15.00

Závěrečné slovo a společenská část  
  doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO
   

Sobota 11. 6. 2022 - Video surgery

08.30 - 12.00 Registrace

09.00 - 10.15

Blok 1

předsedající: doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO
  Sklerální závěs
Rejmont L.
  Alportův syndrom – kazuistika
Pospíšilová D.
  Laterální tarsalní závěs
Vydláková J. 
  První zkušenosti s laserem Teneo
Němcová I.
  Fakická IOL a katarakta 
Pašta J., Němcová I., Hladíková K.
  Plánovaná versus akutní IKE
Pašta J., Tesař J.
   

10.15 - 10.30

Přestávka

10.30 - 11.45

Blok 2

předsedající: MUDr. Pavel Němec
  Pacient s tumorem – co ho u nás čeká
Hradcová Z.
  Výpočet nitrooční čočky u pacientů s onemocněním rohovkového endotelu
Netuková M.
  Oční magnety
Novák J.
  Navigovaná fotokoagulace laserem NAVILAS
Tesař J.
  Přehled možností řešení presbyopie
Němec P.
  Sklivcová biopsie
Šín M.

11.45 - 12.00

Přestávka

12.00 - 12.45

Blok 3 – Jak jsme včera operovali

moderuje: MUDr. Leoš Rejmont
  prezentace operovaných pacientů z předchozího dne

12.45 - 13.00

Přestávka

13.00 - 14.00

Blok 4 – Přenos z kanadského Halifaxu

  Rohovková neurotizace kanadské zkušenosti
Prof. Vladimir Kratky

14.00

Závěrečné slovo a společenská část  

  doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO

 

Pořadatelé si vyhrazují právo provést drobné změny finálního programu.