Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


je mi velkou ctí přivítat Vás jménem České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, Oční kliniky FNKV, Lionského mezinárodního vzdělávacího centra (LECOP) a jménem organizačního výboru na 11. Rohovkovém dni v Praze.

Účast na tomto setkání přislíbila řada odborníků zabývajících se touto problematikou.

Hlavní témata letošního kongresu:

    1. Keratokonus a katarakta
    2. Oční tkáňové banky
    3. Stromální leze rohovky
    4. Kazuistiky

Velmi důležitou součástí kongresu bude jako vždy doprovodná výstava firem a to jednak našich stálých partnerů, ale i dalších firem, dodávajících produkty pro oftalmologii.

Věřím, že tento kongres bude pro řadu z Vás zajímavou a vítanou možností k získání nejnovějších informací a také samozřejmě příležitostí k setkání s kolegy a předními odborníky v oboru.

 

Těším se na setkání s Vámi v Praze

 

doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA

za organizační výbor a výbor ČSRKCH