Odborný program

8.30 - 9.00

Slavnostní zahájení

  Operativa rohovky v ČR v roce 2017
Hamouz J., Studený P., Netuková M.
Oční klinika FNKV a 3. LF UK
  Změny v operativě rohovky v ČR v posledních 10 letech
Studený P., Hamouz J., Netuková M.
Oční klinika FNKV a 3. LF UK

9.00 - 10.30

Keratokonus a katarakta

moderuje  Veselý P.
panelisté  Studený P., Novák P., Skalická P., publikum
  Úvodní kazuistika - zamyslenie
Veselý P.
VESELY l Očná Klinika
  Diagnostika a progrese keratokonu ve vyšším věku
Křížová D.
Oční klinika FNKV a 3. LF UK
  Biometrie, analyzátory předního segmentu, výběr nitrooční čočky
Vokrojová M.
Oční klinika FNKV a 3. LF UK, Oční klinika LEXUM
  Ako z nepravidelného povrchu urobiť pravidelný
Veselý P.
VESELY l Očná Klinika
  Kombinovaná chirurgická řešení
Studený P.
Oční klinika FNKV a 3. LF UK
  Očekávatelné výsledky a co v případě refrakčního neúspěchu
Novák P.
Oční oddělení, Nemocnice Na Homolce
  Úvodná kazuistika – eště raz
Veselý P.
VESELY l Očná Klinika

10.30 -10.45

Přestávka

10.45 - 11.45

Co v současné době nabízejí tkáňové banky pro oftalmologii

předsedající  Jirsová K., Karkoška J., Ondreička R.
  OTB 1 Královské Vinohrady
Netuková M., Studený P., Jirsová K.
Praha
  NCTB Brno
Karkoška J.
Brno
  Oční tkáňová banka Vinohrady
Urbanová Y.
Praha
  Tkáňové zařízení FN Motol
Jirsová K.
Praha
  VESELY l Očná Klinika, Tkanivové zariadenie
Veselý P.
Košice
  CMO, Tkanivové zariadenie
Ondreička R.
Bratislava
  Biosyntetický kolagen v rohovkové chirurgii
Stodůlka P.
GEMINI oční klinika Zlín

11.50 - 12.30

Kazuistiky: Problematika suchého oka

moderuje  Vokrojová M.
diskutující  Hrdličková E., Křížová D., Studený P.

12.30 - 13.30

Oběd

13.30 - 15.00

Stromální leze rohovky  

předsedající  Skalická P., Netuková M., Lišková P.
  Paraproteinemická keratopatie jako projev monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS) 
Skalická P.1,2, Ďuďáková L.2, Lišková P.1,2 
1 Oční klinika, 1. LF UK a VFN v Praze
2 Laboratoř pro studium vzácných nemocí, Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. LF UK a VFN v Praze
  Postižení rohovky u lymfoproliferativního onemocnění – kazuistika
Betková J.1, Skalická P.1,2, Ďuďáková L.2, Lišková P.1,2
1 Oční klinika, 1. LF UK a VFN v Praze
2 Laboratoř pro studium vzácných nemocí, Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. LF UK a VFN v Praze
  Schnyderova dystrofie rohovky 
Lišková P.1,2, Skalická P.1,2, Ďuďáková L.2
1 Oční klinika, 1. LF UK a VFN v Praze 
2 Laboratoř pro studium vzácných nemocí, Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. LF UK a VFN v Praze
  Oční postižení u cystinózy 
Huňa L.1, Mahelková G.2 
1 Oční klinika, 1. LF a VFN v Praze
2 Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol
  Intersticiální keratitida luetické etiologie 
Klímová A., Betková J., Huňa L.
Oční klinika, 1. LF UK a VFN v Praze
  Co nám zobrazí rohovkový konfokální mikroskop při různém postižení stromatu rohovky
Mahelková G.1, Skalická P.2
1 Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol
2 Oční klinika, 1. LF UK a VFN v Praze

15.00

Zakončení Rohovkového dne

 

Změna programu vyhrazena.