Ubytování

Ubytování zajišťujeme v hotelu Harmonie II. (bývalý hotel Fontána I.)

Hlavní noc z 22. na 23. 5. 2015 je hrazena konferencí.
Rozšířené ubytování z 21. na 22. 5. 2015 nutno objednat telefonicky 577 219 803 a bude účtováno dle níže uvedeného ceníku.
 
Hotel Harmonie II.
Jurkovičova alej 857
763 26 Luhačovice
 
Typ pokoje hotel Harmonie II.
2lůžkový pokoj obsazen 1 osobou 1.200,- Kč/noc/osoba
2lůžkový pokoj plně obsazen                       750,- Kč/noc/osoba
Cena ubytování je za 1 osobu na 1 noc včetně snídaně.