Slovo úvodem

Vážené kolegyně a kolegové, 

dovolte mi Vás všechny co nejsrdečněji pozvat na další akci věnovanou funkčnímu vyšetřování plic v pneumologii.
Dnes se chceme zaměřit na nálezy funkčních poruch u některých hlavních plicních diagnóz, věnovat se novým registrům (CHOPN, UIP), ale také si přátelsky popovídat s kolegy a vyzkoušet si některé funkční vyšetřovací metody v praxi.

Akce má již svou tradici a doufám, že se v Luhačovicích opět spolu setkáme.

 

Vladimír Řihák
primář Plicního oddělení KNTB Zlín