Slovo úvodem

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi Vás pozvat na již XVII. Výroční kongres České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, tentokráte do Hradce Králové.

Novinky v oftalmologii budou hlavním tématem sjezdu, zkušenosti z klinických pracovišť, nemocničních oddělení, ambulancí a soukromých pracovišť budou námětem rozhovorů při společenských setkáních.
Jsem rád, že tradicí našich sjezdů se stal i odborný program sester.

V Hradci Králové jsem před mnoha lety studoval, takže se velmi těším, že Vás uvítám v tomto krásném městě.


prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., FCMA

 


Vážené kolegyně a kolegové.

Dovolte mi Vás všechny srdečně pozvat na XVII. Výroční kongres České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, který se v květnu 2019, po sedmi letech, vrací do metropole Východních Čech - Hradce Králové.

Bude se konat pod záštitou ředitele FN i děkana LF UK. Ve spolupráci s výborem ČSRKCH a firmami se snažíme připravit program, který bude pro Vás zajímavý a přinese Vám nové podněty pro péči o pacienty a obohatí Vaši praxi. Počítáme s live surgery „Nové implantáty“, kulatým stolem o čočkách korigujících presbyopii, máme přislíbenu účast řady vynikajících zahraničních kolegů atd. Tradiční součástí bude také oblíbená sesterská sekce.

Všichni členové organizačního výboru ve spolupráci s vědeckou radou, pod vedením prezidenta ČSRKCH prof. MUDr. Pavla Kuchynky, CSc. udělají vše proto, aby jste se v Hradci Králové cítili dobře a odnesli si co nejvíce pozitivních dojmů.


Těšíme se na Vás

prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO