Předběžný odborný program

 

PÁTEK  24. 5. 2019

   

09.30 - 09.50

Slavnostní zahájení

 

prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., FCMA
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO

MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., FEBOS-CR
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.

10´
 

Statistika operací katarakty 2018
Stodůlka P. - Zlín
 

10.00 - 12.00

I. BLOK

Velký sál

předsednictvo: Kuchynka P., Novák P., Veliká V.
30´
 
Tecnis Eyhance: Nová generace monofokální čočky. První klinické zkušenosti.
Novák P. - Praha

 
Dlouhodobé výsledky presbyopické výměny čočky s implantací difrakční trifokální čočky
Skorkovská Š. - Praha

 
Dlouhodobé výsledky po implantaci multifokální nitrooční čočky Liberty (Biflex M) (Medicontur)
Němcová I. - Praha

 
Výsledky trifokální čočky Bi-Flex 677MY (Medicontur)
Křen K. - Kyjov

 
Výsledky implantace čočky s prodlouženým fokusem AT LARA u pacientů s kataraktou
Brožková M. - Praha

 
Nitrooční čočka AddOn
Cukrová B. - Kolín

 
Možnosti chirurgické korekce refrakčních vad u pilotů a ŘLP
Poláčková V. - Praha

 
Retropupilární implantace iris-claw nitrooční čočky s úvazkem
Cendelín J. - Plzeň


 
Hodnocení subjektivní spokojenosti, refrakce a citlivosti k oslnění u pacientů po implantaci
nitrooční čočky Acrysof IQ PanOptix

Veliká V. - Hradec Králové

 
3D operativa předního segmentu pomocí NGenuity
Němčanský J. - Ostrava

12.00 - 13.00
 

Oběd
 

13.00 - 14.30

LIVE SURGERY: Nové implantáty

Velký sál

moderuje: Baráková D., Rozsíval P.

14.30 - 15.00
 

Přestávka
 

15.00 - 15.45

Kulatý stůl: Presbyopické čočky

Velký sál

moderuje: Hlinomazová Z.
panelisté:
 
Baráková D., Novák P., Rozsíval P., Skorkovská Š., Veselý P.
 

15.50 - 16.10

VIDEOFESTIVAL

Velký sál

  vyhlášení výsledků Marešová K.
  Operace katarakty při problémech s pouzdrem
Cendelín J. - Plzeň
  Stromální hydratace rohovkového řezu při operaci katarakty
Cendelín J. - Plzeň
  Dráty v oku
Mazal Z. - Mladá Boleslav
  Bilaterální operace katarakty s preventivní PCCC. Videoprezentace.
Novák J. - Pardubice
  Operace slepého pacienta
Novák J. - Pardubice

16.10 - 16.30
 

Přestávka
 

16.30 - 18.00

II. BLOK

Velký sál

předsednictvo: Kalandrová V., Cendelín. J., Palkovičová E.

 
Porovnání metod měření polohy nitrooční čočky v oku
Palkovičová E. - Kladno

 
Vliv polohy WIOL-CF na zrakovou ostrost
Palkovičová E. - Kladno

 
Kalkulace IOL u atypických hypermetropických očí
Vlasák O. - Brno

 
Prospektivní výsledky kalkulace IOL umělými neuronovými sítěmi
Stodůlka P. - Zlín

 
Výběr vhodné nitrooční čočky u pacientů s kataraktou a marginální pelucidní degenerací
Kalandrová V. - Brno

 
Korekcia vysokého astigmatismu – kazuistika
Böhm P. - Bratislava

 
Rotační a refrakční stabilita, klinické výsledky po implantaci monofokální torické nitrooční čočky
Němcová M. - Praha

Následná repozice osy torické nitrooční čočky
Cendelín J. - Plzeň

 
Technika pro vyrovnání nepravidelností povrchu rohovky při FS lamelární keratoplastice - kasuistika
Pašta J. - Praha

 
Refrakční řešení monofokální artefakie - kasuistika
Pašta J. - Praha


 
Pentacam AXL a Lenstar LS 900 - srovnání biometrických parametrů
Liška V. - Litomyšl
 

16.30 - 18.00

III. BLOK

Malý sál

předsednictvo: Mach R., Novák J., Farkaš A.

 
Myopové detailisti aneb pěticestná aspirační kanyla
Mach R. - Most

 
Podpora čočky s insuficientní zonulou v průběhu fakoemulsifikace systémem zkřížených vláken
Bulíř P. - Liberec

 
Progresivní opacita povrchní vrstvy materiálu u čoček Acrysof
Novák J. - Pardubice

 
Co implantovat?
Novák J. - Pardubice

 
Cizí tělísko v čočce
Tihelková E. - Praha

 
Spontánní resorbce potraumatické čočky
Mach R. - Most

 
Histologické nálezy u vrozených katarakt s perzistující fetální vaskulaturou
Ondrová N. - Praha

 
Spasmus akomodace u pacientů před refrakčním zákrokem – kazuistiky
Čunderlová A. - Brno

 
Nový léčební profil – StreamLight TRANS-EPI PRK
Farkaš A. - Sokolov

 
Co s Akahoshi-ho pre-chopperem
Mach R. - Most


 
Refrakční změny po hluboké sklerektomii s implantací Esnoper Clip
Baxant A. D. - Praha
 
18.00 - 19.00
Členská schůze ČSRKCH
Velký sál
   

 

SOBOTA  25. 5. 2019

   

08.30 - 10.00

IV. BLOK

Velký sál
předsednictvo: Stodůlka P., Baráková D., Hamouz J.
15´
 
Kam spěje laserová operace katarakty? Výběr z ASCRS sekce Top Gun
Stodůlka P. - Zlín
10´
 
Aktuální trendy péče o pacienta po operaci katarakty
Hamouz J. - Praha

 
Mapování práce rezidentů od sběru vzorků kapsulotomií až po jejich histologické zpracování
Šajdíková M. - Praha


 
Porovnání morfologie femtosekundovým laserem asistované kapsulotomie s manuální kontinuální
kurvilineární kapsulorhexí

Baráková D. - Praha

 
ZEPTO kapsulorhexe – módní novinka nebo účinný pomocník
Zugar R. - Praha

 
Trable s CCC
Cholevík D. - Ostrava


 
Komplexní prevence sekundární katarakty
Novák J. - Pardubice
 

08.30 - 10.00

V. BLOK

Malý sál
předsednictvo: Studený P., Nekolová J., Klimešová Y. M.
10´
 
Naše další zkušenosti s transplantací rohovkových lentikul k léčbě rohovkových vředů
Klimešová Y. M. - Praha
10´
 
Klinické výsledky zadní lamelární keratoplastiky (PDEK, DMEK) u Fuchsovy endoteliální dystrofie
Studený P. - Praha
10´
 
Příprava lamel pro DMEK v Oční tkáňové bance Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady
Studený P. - Praha


 

Schariothova makulární čočka - zkušenosti a dlouhodobé výsledky
Nekolová J. - Hradec Králové

45´ Kulatý stůl: Katarakta z pohledu vitreoretinálního specialisty
panelisté: Straňák  Z., Hejsek L.,  Němčanský J.,  Černohubá D.
  Operační řešení subluxovaných a luxovaných čoček
Hejsek L. - Hradec Králové
  Operační řešení zcela či částečně luxovaných IOL vitreoretinálním chirurgem
Němčanský J. - Ostrava
  VPMD a operace katarakty
Černohubá D. - Praha
  VPMD a operace katarakty - interaktivní kazuistiky
Straňák Z. - Praha
 

10.00 - 11.00

KURZ: Úzká zornice I.

Malý sál
přednášející: Cholevík D., Böhm P., Cendelín P.

10.00 - 10.30
 

Přestávka
 

10.30 - 12.00

VI. BLOK

Velký sál
předsednictvo: Pašta J., Procházková S., Marešová K.
15´
 
Mydrane Cost of Medicine - It´s NOT about the price tag
Davey K. - Yorkshire, England
15´
 
Inflammation in dry eye disease. How do we break the vicious cycle?
Shortt A. - London, England 

Srovnání účinku nesteroidních antiflogistik jako prevence cystoidního makulárního edému
po operaci katarakty
Procházková S. - Praha

45´ Kulatý stůl: Měkká čočka - jak na ni
panelisté:
 
Marešová K., Bulíř P., Cendelín J., Hložánek M., Rozsíval P.
 

12.00 - 12.15

Zakončení kongresu

Velký sál
  Kuchynka P., Rozsíval P., Stodůlka P.
   
   

POSTER

 
  Korelace myopického shiftu po FemtoLASIKu se změnami na rohovce
Vaverka J. - Brno
   

Změna programu vyhrazena.