Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

jménem výboru České glaukomové společnosti si Vás dovoluji pozvat na tradiční jarní setkání oftalmologů se zájmem o problematiku glaukomu – Pražský glaukomový den. Akce se bude konat dne 12. dubna 2019 v hotelu Artemis, Praha.

Hlavními tématy Pražského glaukomového dne budou:

  • přehled a novinky v oblasti chirurgie glaukomu
  • novinky v oblasti zobrazovacích metod terče zrakového nervu
  • trendy v konzervativní léčbě glaukomu
  • problematika neuroprotekce 

Zájemci se mohou též zúčastnit wetlabu s nácvikem operačních technik glaukomové chirurgie.

Věřím, že toto setkání bude pro Vás zajímavou příležitostí k získání nejnovějších poznatků a informací v problematice diagnostiky a léčby glaukomového onemocnění, ale také příležitostí k zajímavým diskusím s kolegy.
 

Milé kolegyně a kolegové, doufám, že připravený program bude pro Vás zajímavý a přínosný po stránce odborné i společenské.


Těším se na setkání s Vámi

Marek Fichtl