Odborný program

07.30 - 15.00 Registrace

08.30 - 09.15

Workshop: Role cyklofotokoagulace v léčbě glaukomu

  Eva Hustá, Lucie Rezková, Marek Fichtl, Petr Mlčák, Elena Nutterová, Marcela Sušilová

09.30 - 14.00

Wetlab – Antiglaukomová chirurgie

Školitelé: Marek Fichtl, Eva Hustá, Lucie Rezková, Marta Karhanová, Klára Samková, Klára Marešová, Martin Fučík

09.15 - 09.30
 

přestávka
 

09.30 - 11.30

Blok I. Současné trendy v diagnostice a léčbě glaukomu

Předsedající: Martin Fučík, Ivana Liehneová, Eva Růžičková
  Úvodní slovo
Fichtl M.
10´
 
Glaukom – od minulosti k současnosti
Růžičková E., Fichtl M., Rezková L.
10´
 
Trendy v konzervativní léčbě glaukomu
Rezková L., Fichtl M., Růžičková E., Hustá E. 
10´

 
Vizibim – bimatoprost bez konzervačních látek
přednáška s podporou společnosti Bausch + Lomb
Mlčák P.
10´
 
Moderní pohled na vliv tloušťky rohovky a korneální hystereze na sledování glaukomu
Kalábová S., Marešová K., Mlčák P.
20´
 
Moderní zobrazovací metody u glaukomu
Kuběna T., Černošek P.
10´
 
OCT Angiografie v diagnostice a sledování glaukomu
Černohubá D.
10´

 
Neuroprotekce - blýská se na časy
přednáška s podporou společnosti S&D Pharma CZ
Výborný P.
10´
 
Neuroprotekce u glaukomu - jiný pohled
Lešták J.
 
Diskuze

11.30

Předání Výroční Ceny ČGS za rok 2018  

11.35

Členská schůze ČGS 

11.45 - 13.00
 

Oběd
 

13.00 - 14.30

Blok II. Současné možnosti chirurgické léčby glaukomu I


Předsedající:
Kulatý stůl
Marek Fichtl, Martin Fučík, Ivana Liehneová, Klára Marešová, Eva Růžičková, Klára Samková, Pavel Studený
10´
 
24 hodinová monitorace senzorem Senzimed Triggerfish – porovnání léčebných možností
Fichtl M., Rezková L., Růžičková E.
15´
 
Trabekulektomie s mitomycinem - předoperační příprava, technika operace a pooperační péče
Marešová K., Mlčák P., Kalábová S.
10´
 
Glaukomový implantát ExPRESS 
Samková K. 
10´
 
Wetlab:  implantace ExPRESS implantátu
Fichtl M.
10´
 
Glaukomové drenážní implantáty – Ahmedova chlopeň
Fučík M.
10´
kazuistika
Komplikace po nekomplikované trabekulektomii 
Kolovratová Š., Samková K.
10´
kazuistika
Chirurgické řešení pokročilého glaukomu  
Hustá E., Rezková L., Fichtl M.  
 
Diskuze

14.30 - 14.45
 

Přestávka
 

14.45 - 15.45

Blok III. Současné možnosti chirurgické léčby glaukomu II


Předsedající:
Kulatý stůl
Marek Fichtl, Martin Fučík, Ivana Liehneová, Klára Marešová, Eva Růžičková, Klára Samková, Pavel Studený
10´
 
Neperforující antiglaukomová chirurgie  + Esnoper implantát
Studený P., Baxant A. D.
10´
 
Minimálně invazivní glaukomová chirurgie + XEN implantát
Liehneová I.  
10´
 
Primární chirurgické řešení dětského glaukomu
Ondrová N., Fichtl M.    
10´
kazuistika
Inovativní chirurgická léčba chronického glaukomu s otevřeným úhlem - HS Esnoper Clip
Baxant A.D., Bartošová J., Studený P.
 
Diskuze

15.45

Zakončení Pražského glaukomového dne

   

 

Změna programu vyhrazena.