Slovo úvodem

Vážení přátelé, milé kolegyně a milí kolegové,
 

současná a velmi nešťastná doba nám stále neposkytuje příliš mnoho možností se vzájemně setkávat a naplno prožívat radosti profesního života. Sice už pomalu končí, alespoň osobně v to pevně věřím, kovidová doba, ale objevila se nová krizová situace v lidské společnosti, minimálně evropské, a to válečný konflikt na Ukrajině, který nás všechny hluboce zasáhl a významně ovlivňuje naše životy. Vždyť se jedná o válku nedaleko našich hranic a řada z nás si jistě pamatuje dobu, když za nás rozhodovala vláda jiné země.

Nicméně se domnívám, že způsob, jak můžeme přispět a alespoň malým dílem pomoci řešit současnou krizi na Ukrajině je, vedle všestranné pomoci a podpory napadenému ukrajinskému lidu, pečlivá a svědomitá práce v rámci naší mikrobiologické a infektologické profese. Věřím, že každodenní odpovědná práce pro naše spoluobčany, a nejen pro ně, přispívá k lepšímu světu. Jsem přesvědčen, že k naší profesní práci bezesporu patří i společná setkávání, kdy můžeme osobně diskutovat nad odbornými problémy a nalézat jejich optimální řešení. Je mi tedy velkým potěšením a ctí Vás informovat o blížícím se setkání účastníků antibiotické politiky, které proběhne na tradičním i osvědčeném místě, a to v horském hotelu Soláň.

Letošní odborné téma bude zaměřeno na velmi důležité a inspirativní téma, a to „Mikrobiom a jeho význam pro zdraví i nemoc". Již tradičním cílem naší společné konference je vyvolání otevřené diskuze a samozřejmě tomu nebude jinak ani v případě tohoto aktuálního tématu. Jaký je skutečný význam lidského mikrobiomu pro lidské zdraví a nemoc, jaké jsou dopady při jeho změnách vyvolaných současnou medicínou s řadou invazivních výkonů a agresivních terapeutických postupů? Jaký je vztah mezi mikrobiomem a lidskou psychikou, jsou bakterie původci karcinomů a lze je použít jako onkomarkery? Uvedené otázky jsou bezesporu aktuálními tématy k diskuzi a zamyšlení, možná až filozofickému, kde jsou hranice našeho oboru. Osobně jsem přesvědčen, že tyto zasahují mnohem dále, než jsme se kdy domnívali a navíc je zřejmé, že tato skutečnost podtrhuje význam mikrobiologie a infekčního lékařství. Což však jistě prokázala i světová pandemie Covid-19. Pevně věřím, že naše společné setkání a diskuze nad tématem mikrobiomu přispěje, mimo jiné, i k racionální aplikaci antibiotické léčby s cílem minimalizovat negativní dopady na lidskou bakteriální i mykotickou mikroflóru.

Obvyklým a již tradičním cílem naší společné konference je nejen vyvolání diskuze, ale i přiblížení jednotlivých názorů a určitá harmonizace přístupů v České republice. Neméně důležitou součástí bude i doprovodný program, v jehož rámci bude možné pokračovat v diskuzi nad odbornými tématy.

Letošní „Soláň“ se bude konat ve dnech 26. – 28. května 2022, tedy podle osvědčeného schématu „čtvrtek až sobota“. Tradiční struktura programu bude zachována a pevně věřím, že Vás nezklame.

Vážení přátelé a příznivci racionální antibiotické politiky, budu velmi rád, pokud přijmete pozvání a přijedete na letošní „Soláň 2022“. Velmi se těším na naše setkání, a to nejen na odbornou část, přednášky a bohatou diskuzi, ale i na společné posezení a čas, který spolu strávíme v příjemné a přátelské atmosféře.

 

Na viděnou na soláňském kopci

 

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

za organizační výbor