Odborný program

Čtvrtek 26. 5. 2022

16.30 - 16.45

Blok I.    Zahájení - 20 let se Solání


 
Jak probíhaly diskuze na setkání účastníků antibiotické politiky
Kolář M. - Olomouc

16.45 - 19.30

Blok II.   Současný pohled na mikrobiom

předsedající: Bardoň Jan, Beneš Jiří

20´

Mikrobiom a mikrobiologie
Kolář M. - Olomouc
20´
 
Význam mikrobiomu z pohledu infektologa
Beneš J. - Praha
20´
 
Mikrobiom u zvířat
Bardoň J. - Olomouc
30´
 
Mikrobiom a jeho role v onemocnění dolních cest dýchacích
Lengerová M. - Brno
15´
 
Taxonomie bakterií a mikrobiom
Krejčí E. - Ostrava
15´
 
Mikrobiom střeva a možnosti diagnostiky onemocnění
Srbová E., Kramná L. - Ostrava
15´
 
Když se MRSA stane součástí krevního mikrobiomu…
Chrdle A. - České Budějovice
30´ Diskuze
   
   

Pátek 27. 5. 2022

08.30 - 10.45

Blok III.    Nozokomiální infekce z pohledu mikrobiomu

předsedající: Kolář Milan, Hrabák Jaroslav
20´
 
Antibiotika a AMR v době virové pandemie
Kolář M. - Olomouc
20´
 
Problematika MDR bakterií
Žemličková H, Hrabák J. - Praha, Plzeň
15´
 
Klonalita nozokomiálních bakterií v kovidové době
Mezerová K., Pudová V. - Olomouc
15´
 
Nové možnosti typizace nozokomiálních bakterií
Raclavský V. - Olomouc
20´
 
Možnosti analýzy mikrobiomu
Hrabák J. - Plzeň
15´
 
VRE v mikrobiomu a životním prostředí
Hricová K. - Olomouc
30´ Diskuze

10.45 - 11.00
 

Přestávka
 

11.00 - 13.15

Blok IV.    ATB stewardship

předsedající: Žemličková Helena, Adámková Václava
20´
 
Farmakologické aspekty aplikace antibiotik
Urbánek K. - Olomouc
30´
 
Mikrobiom a intenzivní péče
Doubravská L., Kula R. - Olomouc, Ostrava
20´
 
Kumulativní antibiogramy a jejich význam pro ATB stewardship
Adámková V. - Praha
15´
 
Naše zkušenosti s RAST
Vágnerová I., Bogdanová K. - Olomouc
20´
 
Doporučené postupy v antibiotické léčbě komunitních infekcí
Žemličková H. - Praha
30´ Diskuze

13.15 - 14.15
 

Oběd
 

14.30 - 16.00

Blok V.     Aktuální problematika AMR - řízená diskuze

předsedající: Kolář
   

Sobota 28. 5. 2022

08.30 - 09.50

Blok VI.    Nová a staronová antibiotika, bakteriologická diagnostika

předsedající: Dlouhý Pavel, Nyč Otakar

20´

Lipofosfonoxiny a jejich aplikace v medicíně
Rejman D. - Praha
20´
 
Staronová antibiotika
Nyč O. - Praha
20´
 
Jak status epilepticus mění přístup k ATB terapii
Paterová P. - Hradec Králové
20´ Diskuze

09.50 - 10.05

 

Přestávka

 

10.05 - 10.35

Blok VII.    Mikrobiom a lidská psychika

předsedající: Kolář Milan
30´
 
Mikrobiom z pohledu psychiatra
Látalová K. - Olomouc

10.40 - 12.00

Blok VIII.    Mykotický mikrobiom

předsedající: Mallátová Naďa, Kocmanová Iva
15´
 
Lidský mykobiom – přehled
Buchta V. - Hradec Králové
15´
 
Mykobiom v souvislosti s rozvojem plicních forem aspergilózy
Mallátová N. - České Budějovice
15´
 
Kožní mikro/mykobiom
Kocmanová I. - Brno

15´

Vaginální mikrobiota – jedinečná signatura v rámci lidského mikrobiomu
Buchta V. - Hradec Králové
20´ Diskuze

12.00 - 12.05

Ukončení 25. pracovního setkání - "Antibiotická politika"


12.05 - 13.00

Oběd

 

Změna programu vyhrazena.