Předběžný harmonogram

Pátek 23. 9. 2022

08.30 - 15.00 Registrace

10.00 - 10.10

Zahájení

  doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.
doc. MUDr. Jakub Zieg, Ph.D.

10.10 - 12.00

Odborný program

12.00 - 13.00 Oběd

13.00 - 16.30

Odborný program

   

 

 

Sobota 24. 9. 2022

08:30 - 12:00 Registrace

09.00 - 11.30

Odborný program

11.30 - 12.30 Oběd

12.30 - 14.00

Odborný program

14.00 - 14.10

Zakončení

 

změna programu vyhrazena