Odborný program

Pátek 23. 9. 2022

08.30 - 15.00 Registrace

10.00 - 10.10

Zahájení

  doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.
doc. MUDr. Jakub Zieg, Ph.D.

10.10 - 11.10

Ledviny a metabolické poruchy

předsedající: doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D., doc. MUDr. Jakub Zieg, Ph.D.
10:10 - 10:25

 
Závažný průběh primární hyperoxalurie I. typu s časnou manifestací
Flachsová Eva - Praha 
Přednáška s podporou firmy Alnylam
10:25 - 10:40

 
Primární hyperoxalurie I. typu: diagnostika a léčba
Skálová Sylva - Hradec Králové
Přednáška s podporou firmy Alnylam
10:40 - 10:55

 
Renální tubulární acidóza s hluchotou
Sládková Eva - Plzeň
Přednáška s podporou firmy ExCEEd Orphan
10:55 - 11:10

 
Renální tubulární acidóza
Zieg Jakub - Praha
Přednáška s podporou firmy ExCEEd Orphan
   
11:10 - 11:40 Přestávka na kávu

11:40 - 12:40

Hemolyticko uremický syndrom

předsedající: MUDr. Jana Laubová, CSc., MUDr. Jan Papež
11:40 - 11:55

 
Současný pohled na hemolyticko-uremický syndrom u dětí
Zieg Jakub - Praha
Přednáška s podporou firmy SWIXX Pharma
11:55 - 12:10

 
Léčba hemolyticko-uremického syndromu u dětí v praxi
Skálová Sylva - Hradec Králové
Přednáška s podporou firmy SWIXX Pharma
12:10 - 12:25
 
Mohla být pizza příčinou těžkého hemolyticko-uremického syndromu?
Papež Jan - Brno
12:25 - 12:40
 
ERKNet - evropská referenční síť pro vzácná onemocnění ledvin
Šimánková Naděžda - Praha
   
12.40 - 13.50 Oběd

13.50 - 15.10

Vrozené vady ledvin a močové infekce

předsedající: MUDr. Jan Langer, MUDr. Jan Trachta, FEAPU
13:50 - 14:05
 
Fetální-novorozenecké uropatie
Langer Jan - Praha
14:05 - 14:20
 
Nejčastější patologické nálezy na močovém systému plodu
Laubová Jana - Ústí nad Labem
14:20 - 14:35
 
Možnosti profylaxe infekcí močových cest v pediatrii
Rozsívalová Petra - Hradec Králové
14:35 - 14:55
 
Rekonstrukce dolních močových cest a jejich komplikace
Trachta Jan
14:55 - 15:10
 
Taková další enuréza ...
Kmoníčková Marie - Hradec Králové
   
15:10 - 15:40 Přestávka na kávu

15:40 - 16:20

Transplantace ledviny

předsedající: MUDr. Jan Burkert, Ph.D.  MUDr. Naděžda Šimánková
15:40 - 16:00
 
Transplantace ledvin u dětí pohledem chirurga a 40 let výročí národního programu
Burkert Jan - Praha
16:00 - 16:20
 
Soubor dětských pacientů po transplantaci ledviny v České republice
Krejčová Vlasta - Praha

 

 

Sobota 24. 9. 2022

08:30 - 12:00 Registrace

09.30 - 10.30

Tubulopatie a poruchy elektrolytové rovnováhy

předsedající: MUDr. Eva Sládková, doc. MUDr. Jakub Zieg, Ph.D.
09:30 - 09:45
 
Diabetes insipidus
Sládková Eva - Plzeň
09:45 - 10:00
 
Přetrvávající kvadruparéza u pacientky s Bartterovým syndromem
Krejčová Vlasta - Praha
10:00 - 10:15
 
Hyponatremie a hypernatremie u dětí
Zieg Jakub - Praha
10:15 - 10:30
 
Diferenciální diagnostika hypokalemie u dětí
Flachsová Eva - Praha
   
10.30 - 11.00 Přestávka na kávu

11.00 - 11.45

Hypertenze a vzácná onemocnění ledvin

předsedající: doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D., MUDr. Alexander Kolský, CSc.
11:00 - 11:15
 
Renovaskulární hypertenze v dětském věku
Kolský Alexander - Praha
11:15 - 11:30
 
Léčba hypertenze u pacientů s Williamsovým syndromem
Štolbová Šárka - Praha
11:30 - 11:45
 
Vzácné formy rachitidy - od diagnostiky k léčbě
Skálová Sylva - Hradec Králové
Přednáška s podporou firmy Kyowa Kirin

11.45 - 11.55

Zakončení

11.55 - 13.00 Oběd

 

změna programu vyhrazena