Odborný program

 Golden Fish Hotel

10:00 - 13:00 Registrace
10:00 - 10:15 Coffee Break

Salónek East

 
10:30 - 10:55 Zahájení programu, organizační informace
11:00 - 13:00 Workshopy a Kurzy
11:00 - 11:30
Kazuistika - řešení konkrétního refrakčního případu
  MUDr. Věra Kalandrová + Mgr. Ondřej Vlasák
11:30 - 12:00
Kazuistika - řešení konkrétního refrakčního případ
  MUDr. Věra Kalandrová + Mgr. Ondřej Vlasák
12:00 - 12:30
Kazuistika - řešení konkrétního refrakčního případu
  MUDr. Kateřina Buusová-Smečková, Ph.D.
12:30 - 13:00
Kazuistika - řešení konkrétního refrakčního případu
  MUDr. Kateřina Buusová-Smečková, Ph.D.

Salónek West

 
11:00 - 12:00
Refrakce, binokulární vyvážení a indikace k refrakčnímu výkonu - praktický kurz
  Ing. Ivan Vymyslický
12:00 - 13:00
Postup aplikace multifkoláních kontaktních čoček - praktický kurz
  Helmer Schweizer
   
13:00 - 14:00 Bufetový oběd

Salónek East

 
14:00 - 14:30
Proč je důležité spolupracovat
  Evžen Cekota
14:30 - 15:00
Kontaktní čočky
  Helmer Schweizer - Head Professional Affairs Distributor Franchise, Alcon Vision Care EMEA
15:00 - 15:30
Refrakce a binokulární vyvážení
  Ing. Ivan Vymyslický - Soudní znalec v oboru ekonomika a technické obory
15:30 - 16:00
Kam směřuje operace katarakty
  prim. MUDr. Věra Kalandrová, Mgr. Ondřej Vlasák - Oční klinika NeoVize
   
16:00 - 16:30 Coffee Break
   
16:30 - 17:00
Cystoidní-pseudofakický makulární edém a úloha NSAID v jeho terapii
  MUDr. Pavel Němec - Ústřední vojenská nemocnice
17:00 - 17:30
Konzervativní léčba glaukomu v novém tisíciletí
  as. MUDr. Jara Hornová, CSc. - Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
17:30 - 18:00
Syndrom suchého oka
  MUDr. Pavel Němec - Ústřední vojenská nemocnice
18:00 - 18:30
Kulatý stůl
  Rozhodovací postupy a indikační schémata v oftalmologii
  Helmer Schweizer, Ivan Vymyslický, Pavel Němec, Věra Kalandrová, Ondřej Vlasák,
Kateřina Buusová-Smečková, Jara Hornová

 

Hotel Primavera

19:30 - 22:00 Společná večeře formou rautu