Vítáme vás

Přednášky, workshopy a kulatý stůl na téma

  • rozhodovací postupy a indikační schémata v oftalmologii
  • refrakční kataraktová chirurgie
  • slzný film
  • kontaktní čočky
  • myopie
  • glaukom

Přednášející
  • Helmer Schweizer, Pavel Němec, Věra Kalandrová, Ondřej Vlasák, Jara Hornová, Kateřina Buusová-Smečková, Jara Hornová


Vážené kolegyně, vážení kolegové,


dovoluji si Vás pozvat na vzdělávací akci společnosti Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s. r. o., která se uskuteční 21. 5. 2015, tedy den před konáním kongresu České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, v Golden Fish hotelu v Plzni.

Hlavními tématy akce budou rozhodovací postupy a indikační schémata v oftalmologii, refrakční chirurgie katarakty, slzný film, kontaktní čočky, myopie, glaukom a kuloární diskuse na daná témata.

Věřím, že tento kongres bude pro Vás zajímavou a vítanou možností k získání nejnovějších informací a také příležitostí ke společenskému setkání s kolegy a předními odborníky v oboru.
 

Těším se na setkání s Vámi v Plzni,
 

prim. MUDr. Věra Kalandrová
odborný garant Alcon Academy 2015
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena 6 kredity pro lékaře.