Harmonogram - předběžný

Lékařská sekce

místo konání: AC UTB - Academia centrum Univerzity T. Bati ve Zlíně, Mostní 5139, Zlín

Pátek 18. 5. 2018

07.00 - 18.00 Registrace - AC UTB AC UTB - foyer
08.30 - 09.00
Slavnostní zahájení
AC UTB - AULA
09.00 - 10.40

 
Presbyopie a víceohniskové čočky
AC UTB - AULA
KULATÝ STŮL
Novinky v nitroočních čočkách
AC UTB - AULA
10.40 - 11.00 přestávka  
11.00 - 12.30

 
Novinky v operaci katarakty
AC UTB - AULA
KULATÝ STŮL
Novinky a kontraverze v operaci katarakty - FLACS, operační přístroje
AC UTB - AULA
12.30 - 13.20 oběd AC UTB - AULA
13.20 - 13.45 Firemní symposium společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. AC UTB - AULA
13.45 - 15.45

 
Endotel a korekce astigmatismu při operaci př. segmentu a navigační systémy
AC UTB - AULA
KULATÝ STŮL
Navigační systémy ano nebo ne?
AC UTB - AULA
14.00 - 18.30 Kurz: Výuka na simulátoru operací katarakty - pro začínající chirurgy bude upřesněno
15.45 - 16.00 přestávka  
16.00 - 17.10

 
Kalkulace IOL
AC UTB - AULA
KULATÝ STŮL
Kalkulace IOL
AC UTB - AULA
17.10 - 17.30 přestávka  
17.30 - 18.30
Videofestival
AC UTB - AULA
18.30 - 19.00
Valná hromada ČSRKCH
AC UTB - AULA
 

Sobota 19. 5. 2018

07.30 - 12.00 Registrace AC UTB - foyer
08.00 - 13.00 Kurz: Výuka na simulátoru operací katarakty - pro začínající chirurgy bude upřesněno
08.00 - 09.50
Varia
AC UTB - AULA
09.50 - 10.05 přestávka  
10.05 - 10.35
 
KULATÝ STŮL
Prevence makulárního edému a farmaka při operaci katarakty
AC UTB - AULA
10.35 - 11.00 Firemní symposium společnosti Johnson & Johnson, s.r.o. AC UTB - AULA
11.00 - 11.15 přestávka  
11.15 - 13.05

 
Novinky laserové refrakční chirurgie a fakické čočky
AC UTB - AULA
KULATÝ STŮL
Novinky a kontraverze v rohovkové refrakční chirurgii
AC UTB - AULA
13.05 - 13.10
Zakončení kongresu
AC UTB - AULA
     
 
KURZY
 
bude upřesněno Rizika  a možnosti refrakčních operací u pacientů se strabismem AC UTB - Posluchárna B
bude upřesněno Biometrie AC UTB - Posluchárna B
bude upřesněno Wet lab Relex Smile Oční klinika Gemini

 


Sesterská sekce

místo konání: OC Gemini - Oční klinika Gemini, U Gemini 360, Zlín

Pátek 18. 5. 2018

08.45 - 12.00   Registrace - OC GEMINI                                                                                                                            
09.30 - 09.40
Slavnostní zahájení sesterské sekce
09.30 - 13.00 Kurz: Výuka na simulátoru operací katarakty - pro sestry
09.40 - 10.30
Blok I
10.30 - 10.45 přestávka
10.45 - 11.45
Blok II
11.45 - 12.00 přestávka
12.00 - 13.00
Blok III
13.00
Zakončení sesterské sekce
13.00 - 13.30 oběd
13.30 - 14.30 Prohlídka Oční kliniky Gemini
14.30 - 15.30 Jóga s Petrou Hetmerovou

 

Změna programu vyhrazena.