Slovo úvodem

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych vás jménem České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie pozval na již 16. ročník kongresu společnosti, který se bude konat tradičně třetí květnový týden 18. – 19. 5. 2018, tentokrát v Academia centru Univerzity T. Bati ve Zlíně.

Zlínský region se v poslední době enormně rozvíjí a samotné město Zlín má mnohé co nabídnout. Město jako živá učebnice funkcionalizmu má vlastní Filharmonii Bohuslava Martinů, Městské divadlo a několik galerií výtvarného umění.

Témata letošního kongresu jsou:

  • Výuka operace katarakty
  • Presbyopie a víceohniskové čočky
  • Makulární komplikace nitrooční chirurgie
  • Novinky laserové refrakční chirurgie
  • Kalkulace IOL
  • Korekce astigmatismu při operaci katarakty
  • Suché oko, rohovka a endotel po operaci katarakty

Těmto tématům budou také věnovány panelové diskuze. Tradiční součást kongresu bude Videofestival a diskuse mezi zastánci odlišných postupů v jednotlivých oblastech oftalmologie – Duel.

Věřím, že tento kongres bude pro vás zajímavou a vítanou možností k získání nejnovějších informací v oboru a také příležitostí ke společenskému setkání s kolegy a předními odborníky v oftalmologii.

 

Těším se na setkání s vámi ve Zlíně

prof. MUDr. Pavel Kuchynka CSc., FCMA
předseda ČSRKCH