Výbory

Prezident

doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO

Vědecký výbor

prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc. FEBO
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO
MUDr. Jan Ernest, Ph.D.
MUDr. Leoš Rejmont
MUDr. Pavel Němec
MUDr. Jaroslav Madunický
MUDr. Petr Mašek, CSc.
MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Organizační výbor

MUDr. Kateřina Hladíková
MUDr. Jitka Hubáčková
Ing. Světla Langová
MUDr. Iveta Němcová, Ph.D.
Mgr. Denisa Ondovčíková
MUDr. Leoš Rejmont
MUDr. Klára Samková

Organizační zajištění

B/P/P, Bořek Procházka
K Dálnici 593, 760 01 Zlín 1
tel.: 577 219 803, fax: 577 001 465
produkce@bpp.cz