Slovo úvodem

Vážení kolegové,

 

dovoluji si Vás opět pozvat na tradiční Střešovickou Live a video surgery, tentokrát již osmnáctou v pořadí. První den připravujeme jak ukázky současných novinek v oční chirurgii, tak operace komplikovaných stavů, z transplantační chirurgie PDEK, a jestli se to podaří, tak vše ve 3D formátu.

Zaměření tohoto ročníku bude více na zadní segment, ale ani přední segment nepřijde zkrátka. Uvidíte nové typy nitroočních čoček, snad i nový typ makulární čočky a ZEPTO kapsulorhexi. Informace se na webu bude průběžně aktualizovat podle probíhajících jednání.

Druhý den bude věnován zajímavostem a komplikacím, které se předchozího roku vyskytly a hodnocení nových metod. Budeme rádi za Vaši aktivní účast! Jak se stalo již tradicí, doc. Kratky se s námi opět spojí z Kanady a předvede něco ze svého okuloplastického umu.

Po oba dny Vás srdečně zveme na závěrečný raut náležité „Střešovické úrovně“.
Přijďte se podívat a podělit se i o Vaše zkušenosti.


Jménem celého kolektivu se na Vás těším.


Váš Jiří Pašta