Slovo úvodem

Vážené kolegyně a kolegové,

dovoluji si vás pozvat na další ročník Konference o funkčním vyšetřování plic, která se bude konat opět v Luhačovicích, tentokrát v hotelu Vyhlídka v termínu 26. - 27. 5. 2017.

Letos budou přednášky zaměřeny na problematiku funkčního vyšetřování u vybraných nemocí spojených s bronchiální obstrukcí. Opět mezi nás zavítají tito přednášející:  Jarmila Fišerová z Ústí nad Labem, Jana Kociánová z Ostravy, Petr Koťátko a Václav Koucký z Motola. Součástí bude rovněž praktický workshop, věnovaný impulsní oscilometrii a vyšetřování  dýchacích svalů.
Témata budou cílena jak na pneumology, tak i alergology a pediatry.

Definitivní program bude brzy následovat.  Prosím, rezervujte si místo ve svém diáři.
 

Na setkání v jarních Luhačovicích se těší
 

Vladimír Řihák
primář Plicního oddělení KNTB Zlín