Glaukomový diskuzní den

23. 3. 2017

koná se pod záštitou České glaukomové společnosti
 
Nosná témata
  • Glaukom a katarakta, refrakční chirurgie a vitreoretinální chirurgie
  • Aktuální trendy v diagnostice a léčbě glaukomu
  • Kazuistiky z praxe komentované panelem odborníků

Máte zajímavý případ, který byste rádi zkonzultovali?
Dotaz k diagnostice či léčbě glaukomu?
Chcete se zeptat předních odborníků na jejich názor?

Zašlete své návrhy k diskuzi do 15. 1. 2017 na e-mailovou adresu marta.karhanova@fnol.cz.