Vítáme Vás

Produkce BPP s.r.o.pořádá pediatrickou konferenci

 

15. FESTIVAL KAZUISTIK

26. - 28. 4. 2019

DK Elektra Luhačovice   

Přihlašování na akci uzavřeno 31. 1. 2019 - z důvodu naplnění kapacity.

aktualizace: 1. 2. 2019 ve 08:00 hod.


Odborná garance

MUDr. Lucie Svitálková - Dětské oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Záštita

Akce se koná pod záštitou České pediatrické společnosti ČLS JEP.


Konference se pořádá dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Akce není určena pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.

 


Srdečně Vás zveme na společný kongres všech českých pediatrů.