Vítáme Vás

Produkce BPP s.r.o.

pořádá


1. prosince 2018

XVII. ODBORNÉ PEDIATRICKÉ SYMPOZIUM ZLÍNSKÉHO KRAJE

Dům kultury ELEKTRA
 


Odborná garance

prim. MUDr. Lucie Svitálková - DO KNTB a.s. Zlín
MUDr. Ilona Hülleová -
ZR SPLDD ČR


Témata
  • dětská psychiatrie
  • neurologie
  • neonatologie
  • gastroenterologie

Důležitá data
přihláška k pasivní účasti       platba do 10. listopadu 2018 - zvýhodněná cena
  platba do 29. listopadu 2018 - navýšená cena
  platba od 30. listopadu 2018 a na místě - nejvyšší cena


Registrace od 8.00 hod. v DK Elektra.


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Změnou zákona 96/2004 Sb. vstupuje v platnost od 1.9.2017 zrušení dokladování celoživotního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky.
Účastníci obdrží Potvrzení o účasti na této akci.


Akce je veřejně nepřístupná s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.