Vítáme Vás

Pořadatel

Produkce BPP s.r.o.

s odbornou garancí

Dětské kliniky LF UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

 

 

s podporou

České pediatrické společnosti ČLS JEP
Univerzity Karlovy v Praze, LF v Hradci Králové
Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP
České asociace sester v Hradci Králové
Somatopedické společnosti, o. s.

 

pod záštitou

prof. MUDr. Vladimíra Paličky, CSc., dr.h.c. - ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové
prof. MUDr. Jiřího Manďáka, Ph.D. - děkana Lékařské fakulty Hradec Králové
 


Důležitá data
přihláška k pasivní účasti            platba do 31. října 2018 - zvýhodněná cena
  platba do 20. listopadu 2018 - navýšená cena
  platba od 21. listopadu a na místě - nejvyšší cena
Abstrakta ve wordovém dokumentu     zaslat do 20. října 2018 na produkce@bpp.cz  

 


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Změnou zákona 96/2004 Sb. vstupuje v platnost od 1.9.2017 zrušení dokladování celoživotního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Akce je veřejnosti nepřístupná s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.