Vítáme Vás

Centrum klinické gerontologie KNTB, a. s. Zlín

pořádá s odbornou garancí

České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP,
OS ČLK Zlín


pod záštitou 

hejtmana Zlínského kraje - Jiřího Čunka
primátora města Zlína - MUDr. Miroslava Adámka

 

XXIII. ZLÍNSKÝ GERIATRICKÝ DEN


6. září 2018
 

ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ

Vzdělávací komplex UTB
Fakulta humanitních studií
Štefánikova 5670
Zlín

MAPA MÍSTA KONÁNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.