Vítáme Vás

16. MEZINÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI
        REFRAKČNÍ A KATARAKTOVÉ CHIRURGIE

         18. - 19. května 2018
           Academia centrum Univerzity T. Bati ve Zlíně

Kongres je garantován Českou oftalmologickou společností ČLS JEP.

 


Přihlášení aktivní účasti a zaslání abstrakt je prodlouženo do 22. 3. 2018.


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Změnou zákona 96/2004 Sb. vstupuje v platnost od 1.9.2017 zrušení dokladování celoživotního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.