Vítáme vás

Pořadatel

Hematologické oddělení, Nemocnice Třebíč p.o.
MUDr. Alena Havlíčková

Odborná garance

Oddělení klinické hematologie FN Brno
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Záštita

Ing. Eva Tomášová – ředitelka Nemocnice Třebíč
Česká hematologická společnost ČLS JEP
Česká společnost pro trombózu a hemostázu

 


Jarní hematologické sympozium regionu jižní Morava a Vysočina

 

6. dubna 2018, Hotel Atom, TŘEBÍČ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Změnou zákona 96/2004 Sb. vstupuje v platnost od 1.9.2017 zrušení dokladování celoživotního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.