Vítáme Vás

Česká glaukomová společnost

      
       ve spolupráci se společností

 

Carl Zeiss spol. s r.o.

 

připravila cyklus vzdělávacích kurzů, které budou zaměřeny na diagnostiku a sledování progrese glaukomu pomocí počítačové perimetrie a optické koherentní tomografie.


Kurz 1: Perimetrie od A do Z

„Standardem v diagnostice a managementu glaukomu je počítačová perimetrie. Algoritmy, které moderní přístroje využívají, byly vyvinuty zkušenými odborníky na perimetrii a testovány v klinických studiích po celém světě.
Zlepšete svou schopnost interpretovat nálezy v zorném poli a naučte se využívat analýzy, které přístroj nabízí. Rozumět perimetrii totiž neznamená pouze hodnotit odstíny šedé…“

Lektor: MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D.
Oddělení nemocí očních a optometrie, FN U Sv. Anny, Brno


Kurz 2: OCT diagnostika glaukomu pro praxi

„Zobrazovací metody jsou již nedílnou součástí diagnostiky glaukomu. OCT nám pomáhá zpřesnit diagnostiku i management léčby glaukomu nejen zobrazením a analýzou zrakového nervu, ale i využitím předněsegmentového OCT.
Naučte se, jak nejlépe v praxi použít a využít všechny možnosti OCT, protože věci na první pohled nejsou takové, jak vypadají.“

Garant: prim. MUDr. Juraj Urminský, Ph.D.
Oční oddělení KNTB, Zlín
Lektor: MUDr. Martina Kofroňová
Oční oddělení KNTB, Zlín


Kurz 3: Software pro pokročilý management glaukomu – kombinovaná analýza struktury a funkce

„Pacienti s glaukomem prochází dlouhodobě opakovanými vyšetřeními zorného pole a očního pozadí. Orientaci v naměřených datech z množství jednotlivých vyšetření usnadňují moderní výpočetní technologie - software, který umožňuje sledovat a analyzovat i velmi
drobné strukturální a funkční změny v čase. Navíc díky schopnosti kombinovat a slučovat výsledky z počítačového perimetru a OCT nabízí software Glaucoma Workplace unikátní komplexní náhled.
Naučte se jak rychleji identifi kovat progresi a jak individualizovat terapii“

Lektor: prim. MUDr. Aleš Čech
Nemocnice Teplice


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.