Vítáme Vás

Produkce BPP s.r.o.

pořádá pediatrickou konferenci

 

14. FESTIVAL KAZUISTIK

20. - 22. 4. 2018

DK Elektra Luhačovice   


 


Kapacita konference pro pasivní účastníky je již 100% naplněna. Od tohoto data budou přijaté přihlášky pasivních účastníků zařazeny do seznamu NÁHRADNÍKŮ - přihlášení standardním způsobem. Uvolněná místa budou nabídnuta náhradníkům podle pořadí přijatých přihlášek.

REGISTRACE NA MÍSTĚ NEBUDE MOŽNÁ !!!


Akce se koná pod záštitou České pediatrické společnosti ČLS JEP.


Konference se pořádá dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Akce není určena pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.


13. Kongres Českých pediatrů a sester, 13. - 15. 9. 2018, Praha