Vítáme vás

Produkce BPP s.r.o.

pořádá


2. prosince 2017

XVI. ODBORNÉ PEDIATRICKÉ SYMPOZIUM ZLÍNSKÉHO KRAJE

Dům kultury ELEKTRA
 


Témata
  • dětská infektologie
  • dětská oftalmologie
  • ortopedie
  • dětská psychiatrie

Důležitá data
přihláška k pasivní účasti       platba do 10. listopadu 2017 - zvýhodněná cena
  platba do 30. listopadu 2017 - navýšená cena
  platba od 1. prosince 2017 a na místě - nejvyšší cena


Registrace od 8.00 hod. v DK Elektra.


Odborná garance

prim. MUDr. Lucie Svitálková a ZR SPLDD ČR


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Změnou zákona 96/2004 Sb. vstupuje v platnost od 1.9.2017 zrušení dokladování celoživotního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

 

Akce je veřejně nepřístupná s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.