Vítáme Vás

Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Diabetologické centrum ve Zlíně
 

pod záštitou

České diabetologické společnosti, Diabetické asociace ČR,
Okresního sdružení ČLK Zlín a Spolku lékařů ČLS JEP


pořádají
 

DIABETOLOGICKÝ DEN

„ Pokroky v diagnostice a terapii diabetes mellitus 2017“

Témata:

Patofyziologie diabetu, novinky v léčbě diabetu perorálními antidiabetiky, inzulinem, GLP-1 agonisty, kombinační terapie diabetu, nefarmakologická léčba diabetu, noviny v léčbě obezity a dyslipidemie, komplikace diabetu a možnosti jejich řešení, selfmonitoring, monitorování glykemií, komplexní přístup v léčbě diabetu 1. a 2. typu. 

Přednášející:

Aktivní účast přislíbili nejvýznamnější odborníci v diabetologii a vnitřním lékařství v ČR


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity.

Akce je veřejnosti nepřístupná s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.