Vítáme Vás

Česká společnost dětské oftalmologie a strabologie

     pořádá ve spolupráci se

Slovenskou oftalmologickou spoľočnosťou
Českou společností ortoptistek
Asociací zrakových terapeutů, o.s.

     pod garancí

Výboru České oftalmologické společnosti ČLS JEP

 

XIII. Sympozium dětské oftalmologie

Městský dům kultury Elektra, Luhačovice, Česká republika
2. - 3. června 2017

 


Hlavní téma

  • Emetropizace a myopizace v dětském věku
Vedlejší temata
  • Strabologie
  • Klinická rehabilitace binokulárního vidění (ortoptika-pleoptika)
  • Pedooftalmologie (dětská katarakta, glaukom, onkologie, ROP)
  • Dětská neurooftalmologie
  • Refrakce u dětí
  • Zraková terapie a stimulace zraku
  • Low-vision

Sympozium je zařazeno do systému celoživotního vzdělávání lékařů a je pořádáno dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Bude ohodnoceno kredity pro lékaře.
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání dle Vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. a bude ohodnocena kredity pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.