Vítáme vás

Pořadatel

Hematologie a transfuzní oddělení, Nemocnice Kyjov p.o.
MUDr. Jitka Hovadíková Kujíčková

Odborná garance

Oddělení klinické hematologie FN Brno
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Záštita

Česká hematologická společnost ČLS JEP
Spolek pro trombózu a hemostázu

 


Jarní hematologické sympozium regionu jižní Morava a Vysočina

7. dubna 2017

Dům kultury - Divadelní sál

Kyjov

 

 


 


Důležitá data    
přihláška k pasivní účasti    
 
- platba do 20. března 2017 - zvýhodněná cena
- platba od 21. března 2017 - navýšená cena

 

Tematické zaměření:

- Vrozené a získané poruchy krevního srážení
- ACCP guidelines 2016
- kazuistiky


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání dle Vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. a je ohodnocena kredity pro KVVOPZ a nelékařské zdravotnické pracovníky.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.