Vítáme Vás

Produkce BPP s.r.o.

    pořádá s odbornou garancí

Dětského oddělení KNTB, a.s. Zlín

    a pod záštitou

hejtmana Zlínského kraje pana Jiřího Čunka
 

 

pediatrickou konferenci

13. FESTIVAL KAZUISTIK

21. - 23. 4. 2017

DK Elektra Luhačovice   

Akce se koná pod záštitou České pediatrické společnosti ČLS JEP.


DŮLEŽITÉ     Online přihláška je opět v provozu !
 

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

jménem organizačního výboru pediatrické konference Festival kazuistik si Vám dovolujeme oznámit, že nás jako každý rok potěšil enormní zájem lékařů zúčastnit se této oblíbené akce. Online přihláška na 13. ročník se letos zavírala asi 21 hodin od jejího spuštění.

Poprvé v historii konference jsme se tedy letos rozhodli navýšit kapacitu účastníků otevřením přilehlého kinosálu, ve kterém se bude promítat online přenos z konferenčního sálu, a posluchačům také budou umožněny plnohodnotné vstupy do diskuzí.

Pevně věříme, že tento krok, kterým se snažíme vyjít vstříc těm, kteří by se jinak na konferenci nedostali, nebude mít negativní vliv na průběh konference. Počet lidí v domě kultury v Luhačovicích bude sice veliký, ale uděláme vše pro to, aby se všichni cítili dobře a akce měla hladký průběh.

Lékařům, kteří jsou již přihlášeni jako náhradníci, bude odeslána výzva k platbě, a tím se potvrdí jejich přijetí.

Těšíme se na viděnou v Luhačovicích.

Produkce BPP s.r.o.


O přijetí a zařazení přihlášeného sdělení do odborného programu budou přednášející informováni do konce března 2017.

Registrace na místě bez předchozí přihlášky nebude možná.

Konference se pořádá dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Akce není určena pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.