Vítáme vás

Dětské oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně,
ve spolupráci s agenturou Produkce BPP s.r.o. a odbornou podporou ZR SPLDD ČR a ČLK OS Zlín

pořádají
 

26. listopadu 2016

XV. ODBORNÉ PEDIATRICKÉ SYMPOZIUM ZLÍNSKÉHO KRAJE

 


Důležitá data
přihláška k pasivní účasti       platba do 5. listopadu 2016 - zvýhodněná cena
  platba do 23. listopadu 2016 - navýšená cena
  platba od 24. listopadu 2016 a na místě - nejvyšší cena


Registrace od 8.00 hod. v DK Elektra.


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání dle Vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. a bude ohodnocena kredity pro NLZP.

 

Akce je veřejně nepřístupná s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.