Vítáme vás

Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP

pořádá ve spolupráci s

Centrem klinické gerontologie KNTB, a. s. Zlín, Krajským edukačním centrem POUZP a OS ČLK Zlín


pod záštitou

primátora města Zlína - MUDr. Miroslava Adámka

 

XXI. ZLÍNSKÝ GERIATRICKÝ DEN


2. září 2016

Academia centrum Univerzity T. Bati ve Zlíně


Důležitá data
 
Přihláška k pasivní účasti platba do 5. 8. 2016 - zvýhodněná cena
  platba do 31. 8. 2016 - navýšená cena
  platba od 1. 9. a na místě - nejvyšší cena

Akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a dle vyhlášky MZ ČR c. 4/2010 Sb. Bude ohodnocena kredity pro lékaře a sestry.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.